Besök på Vinga och Känsö en solig och härlig dag den 2 maj 2024

Fyren
Fyren och Båken i all sin prakt

Besvärliga
        trappor
Det var jobbigt att ta sig upp i fyrenEn vy in mot staden


Gunnel o
        Evert
Ett  stilla samtal

Gruppbild

Hela gänget på känsö