Artilleri och eldledningsmateriel m m

 

Artillerimateriel Ksp Eldledninsmateriel
15,2 cm kanon m/03B (Styrsö) Palmkrantz Arte 719
21 cm kanon m/42 på KA 4 kasernområde Palmkrantz 4 m inbasmätare
21 cm kanon m/42 under maskeringsnät
15,2 cm kanon m/37    
     
40 mm lvkanon m/36 uppställd på Styrsö