Veteranverksamhet

 

Här är länkar till aktuella dokument som styr Försvarsmaktens stöd till Kamratföreningar samt dokument som styr veteranverksamheten i Sverige

 

Här kan Du läsa utredningen om Försvarsmaktens stöd till kamratföreningar. Klicka här.

Läs En svensk veteranpolitik, del 1. Klicka här.

Läs ”En svensk veteranpolitik, del 2. Klicka här.

 

Här kan Du läsa ”Försvarsmaktens handlingsplan för stöd till veteraner”. Klicka här.

 

Här är ett PM om hur SMKR och Fredsbaskrarna samarbete beträffande veteranstöd skall kunna tänkas utformas. Klicka här.

 

Här kan Du ta del av SMKR yttrande över "En svensk veteranpolitik". Klicka på denna länk:

 

 

Video - Veterandagen 2017 (1 h)