KA 4 i riks- och lokalpress 1944

 1944

1944-02-11

Mammor av trä.

KA 4 etablerades 1942. I samband med detta startades bygget av kaserner, matsalar, mässar, sjukhus och administrationsbyggnader.

1944-06-08

GHT - Första skarpa skotten ur  kustartilleriets nya svåra pjäs

1944-06-09

GMP - Kustartilleriet får ett nytt vapen

1944-06-09

NT - Ny flyttbar jättekanon till kustens försvar

1949-06-09

GP - Splitter nya 21 cm kanoner vakta Västkusten