1946

 

1946-02-11

I februari 1946 tilldelades överste K. R. Kolmodin regementets första förtjänstmedalj för sin tid som regementets förste chef.

Läs GMT artikel här

1946-10-27

Nya Älvsborg, det forna låset till Göteborg borde bli en av Göteborgs främsta turistsevärdheter tyckte GT. Detta stöter dock på patrull - då inga utlänningar får tillträde till ön p g a att KA 4 utnyttjar den till förrådsplats. Läs mer om Nya Älvsborgs fästning här och tankar kring dess utnyttjande.

 

1946-10-30

Punsch för en krona kunde man köpa på Älvsborgs fästning. Ja så skriver f d tillsynsläraren Axel Rosén med anledning av GT artikel om Nya Älvsborgs fästning.  Dessutom får vi i Roséns artikel veta lite mer om livet på fästningen under sent 1880-tal.

1946-11-YY

När KA 4 upprättades kom frågan om namnet Käringbergets postanstalt upp. Skulle den heta Älvsborg, Nya Älvsborg? Efter det att ett antal myndigheter tillfrågats fastställde Kungl. Generalpoststyrelsen namnet till "Göteborg 40". Läs artikeln om våndorna med att få ett namn på postanstalten.

1946

Veteranerna rycker in. Beredskapshistoria - Författad av Herbert Wernlöf som bidrog med ett antal artiklar och fotografier som överlämnades till Rudolf Kolmodin på dennes 50-års dag den 3/1 1946.