1947

 

1947-02-20

I februari bedrevs skjutövningar med batt SY.  Vid ett tillfälle föll granatsplitter ner på isen i närheten av ett par fiskare som befann sig på isen mellan Rävholmssundet och ön Knappen.  Ingen träffades men incidenten väckte viss uppståndelse. Läs mer här

1947-04-18

I början av 1947 hade repetitionsövningar ägt rum i KA 4 regi. Som vanligt fanns det repövande personer som inte tyckte att utbildningstiden utnyttjades på rätt sätt och gav uttryck för detta genom insändare till NT. Du kan läsa NT artikel här.

1947-07-25

Göteborgs hamn som bilkyrkogård. Ja det ansåg vissa som besvärades av att de från USA importerade Brockwaybilarna stod uppställda i hamnen innan de transporterades vidare till KA 4 eller Högsbo. Läs mer om dessa bilar här.

1947-08-18

Regementets dag firades den 18 augusti. Ett stort antal besökare bjöds på olika aktiviteter. En av dessa aktiviteter var regementsmästerskap i rodd. Segrande lag skulle sedan få representera KA 4 för att delta i Kustartilleriförbandens roddmästerskap. Segrare gjorde en båt bemannad med "bohuspojkar" Läs GP reportage här.

1947-08-27

I slutet av augusti gav sig ett 21 cm batt. ut på långmarsch för skjutövningar i Skåne. Vissa enheter lastades på järnväg medan andra genom landvägsmarsch skulle ta sig till Skåne. Första anhalt blev Ängelholm varifrån de fortsatte till Ystad. Hemfärden gick sedan över Kristianstad, Skillingaryd, Jönköping och Borås. Läs ett antal tidningars reportage om övningen här.

1947-08-29

I slutet av aug gästade blivande marinläkare och d:o tandläkare Eriksbergs varv för att studera varvets "välfärdsanordningar". Initiativtagare var KA 4 regementsläkare Bengt Magnusson. Läs mer här.

1947-08-29

För att underlätta förbandets sjukvårdstjänst påbörjades byggandet av ett sjukhus 1946. Sjukhuset blev av olika orsaker försenat men till den 1 okt 1947 skall det vara klart. Det blir ett av de modernaste förbandssjukhusen i Sverige och skall kunna ta emot upp till 50 patienter. GMP rapporterade i pressen om sjukhusets tillkomst och dess faciliteter. Läs artikeln här.

1947-12-10

I slutet på året genomfördes regementsmästerskap i orientering i Skatåsterrängen. En vpl snuvade alla befälskategorier på segern. Läs hela reportaget här.