1948

 

 

 

1948-01-28.

I slutet av januari 1948 utbröt en matstrejk på KA 4. Orsaken påstods vara dels försmå portioner, illa tillagad mat och en ilsken husmor.  Matstrejken avbröts några dagar senare. Resultatet blev dock att matordningen lades om på söndagar och att en kraftigare frukost, en senarelagd middag. Läs tidningarnas reportage här: GT (Matstrejk på KA 4), GHT (Kosthållet på KA undersöks), NT (Larver i brödet).

1948-02-19. I februari genomfördes övningar med 21 cm batt i trakten av Tjuvkil. I övningen ingick även 10,5 cm luftvärnskanoner samt 40 och 20 mm lv-kanoner. Uppgiften var att ta upp striden med en luftlandsatt fiende. Övningen kommenterades i samtliga göteborgstidningar. Du kan läsa reportagen här HT , GMP GMP2, NT och GT . NT återkom med ytterligare en artikel någon dag senare - läs här.

1948-03-30

KA 4 rekryterar mekaniska vidunder

 

1948-04-09.

I april 1948 genomfördes krigsmans erinran på Nya Älvsborg. Det var första gången sedan 1943 som Krigsmans erinran genomfördes på denna historiska plats där det ålderdomliga och kärva i krigsmans erinrans underströks av ett iskallt regn och hård blåst. Läs tidningarnas reportage här  GT    GHT

 

1948-04-11.

K. R. Kolmodin hade avbildats i olja av konstnärinnan fru Elna Moberger. Målningen avtäcktes den 11 april och porträttet hängdes senare i officersmässen. Läs ett reportage från GT här

1948-05-03

Grind utan stängsel vid KA 4 vakt - ja så var det inledningsvis. På grund av små anslag hade man helt enkelt inte råd att sätt upp stängsel runt hela området utan inledningsvis så sattes en grind upp med några meters stängsel på ömse sidor. Detta väckte naturligtvis viss undran - varför inte få passera vakten när man kunde ta sig in på området från vilket håll som helst i övrigt. I vart fall gav grinden och den allmänna vägen underlag för debatt i tidningarna. Läs här ett par reportage från GMP "Grind utan stängsel" resp "Allmän väg leder rakt genom området"

1948-05-28

I maj månad tilldelades civilingenjör Gustaf Carman KA 4 förtjänstmedalj av regementschefen Öv Callerström.  Carman fick utmärkelsen som tack för arbetet som kontrollant vid uppförandet av KA 4 kasernetablissement. Läs mer här

1948-06-08

1948 var det aktuellt att höja de värnpliktigas dagspenning. Regeringen hade föreslagit 1,50 kr vilket de värnpliktiga vid KA 4 tyckte var för litet. Namninsamling startades där kravet var 2 kr/dag. Läs mer här

1948-06-21

1947 invigdes som tidigare nämnts ett nytt sjukhus på KA 4. Läkarna kunde senare konstatera att besöksfrekvensen minskat efter det att sjukhuset invigts. Friskare vpl eller tog de vpl större ansvar. Döm själv efter att ha läst reportaget här.

1948-07-06 Dryga böter om man går iland på Känsö

1948-08-16

genomfördes Kustartillerimästerskapen i båtrodd i Vaxholm. KA 4:s lag segrade och belönades med SMI.s silvermedaljer vilka utdelades av Generalmajor Hjalmar Åström. Läs GMP artikel här.

1948-08-19

I augusti övade ånyo med 21 cm batteri i Marstrandsområdet. Övningsförutsättningen var att en fientlig styrka var på väg mot Göteborg och denna framryckning skulle stoppas. Läs här

1948-09-06

I början på september genomfördes Regementet dag. Besökarna bjöds på uppvisningar av olika slag - den som tilldrog sig mest intresse var kanske kapprodden. Därutöver visade motorcyklisterna upp sig och körde en krävande bana vilket också väckte stor beundran. För de som ville fanns det också möjlighet att besöka Älvsborgs fästning. Dagen refererades i fler tidningar - läs här GT med rubriken "Invasionsbetonat på KA 4 vid regementets dag"GMP  "KA 4 charmade civilister", GP - "Föräldrar och flammor trivdes i KA 4:s miljö" och NT "Regementets dag på KA 4 blev lyckad".