1949

 

 

 

1949-04-09.

Kustartilleriets Kamratförening höll sitt årsmöte på Colldin. 100-talet medlemmar hade mött upp. Ny styrelse valdes och förtjänstmedaljer delades ut. Vid mötet beslöts också att kamratföreningen skulle ge ut en tidning. Inget möte utan gamla historier. Mötet refererades i lokalpressen. Läs GP här, GT här och HT här

1949-04-14

Avgjordes Svenska Kustartillerimästerskapet i fälttävlan i kronoparken Svartedalen, norr om Kungälv. KA 4:s sergeant K O Öhrn blev överlägsen segrare. Läs mer om tävlingen här.

1949-04-14  

HT Genomförde KA 4 Kustartillerimästerskapet i fälttävlan uti Svartedalen. Tävlingen omfattade fältskjutning, punktorientering och fri orientering. KA-mästare blev sergeanten K-O Öhrn KA 4. I lagtävlingen segrade KA 4.

Tävlingen refererades i HT under rubriken "Flyfotad Öhrn forsade fortast fram i mästerskap" (Läs artikeln här). Även GP och GMP hade inslag från kustartillerimästerskapet. Läs GP här - "Gotlanning klagade på berg, vann dock KA-fälttävlan"  och GMP här "Göteborgare blev bäst i SM för kustartilleriet"

1949-04-27

Genomförde KA 4 marinens orienterings-SM i skogarna runt Anten. Segrade gjorde en ubåtsfurir från Stockholmsflottan. Tävlingen refererades i såväl GP som GMP. Läs GP artikel här - Utbåtsfurir navigerade bäst i Anten-skoganra och GMP artikel här - Marinens orienterings-SM vanns av stockholmsfurir.

1949-04-27

Genomfördes skjutningar med 15,2 cm rörliga pjäser i Skillingaryd. Skjutningen refererades i GHT. Läs artikeln här

1949-06-18

Soldatfälttävlan på KA 4 : Läs här    och  här

1949-06-22

Lottautbildning på Känsö. Läs här

1949-06-28

Lottaexamen på Känsö. Läs här

1949-08-16 

Avgjordes Kustartillerimästerskapen i båtrodd i Vaxhalm (KA 1). Båtrodden blev en stor framgång för KA 4 lag som segrade med betryggande marginal. Generalmajor Harald Åström utdelade SMI:s silvermedalj till varje man i laget. GMP hade en liten notis om händelsen under rubriken "KA 4:s RODDARE MEDALJERAS" Läs artikeln här.

1949-09-05

Genomförde KA 4 en stor avslutningsövning för årets värnpliktiga. Tävlingen genomfördes i trakterna av Gnäggered i Lindometrakten.  Tävlingen omfattade olika moment såsom stridsförflyttning, skjutningar, punktorientering, överskeppning och handgranatskast. Tävlingen refererades i såväl GMP och GT.

Tävlingen refererades i GMP under rubriken "Dopp i diket lerigt moment i fälttävlan" (läs här) och GT med rubriken "Svettiga kilometrar för muckfärdiga rekryter på KA 4" (läs här)

 

1949-08-28

Genomfördes Regementets dag med drygt 1000-talet besökare. Besökarna bjöds, efter överste Callerströms välkomsttal, på en mängd olika aktiviteter, bl a motorcykelakrobatik, ställningskörning med 21 cm kanon m/42, strid mellan skytteförband, båtrodd, regementsmästerskap i dragkamp, båttur till Nya Älvsborg m m. Samtliga Göteborgstidningar rapporterade om händelsen.

GHT "Motorcykelakrobatik imponerade mest på KA 4:s dag" (Läs här)

GHT "Tusentals besökare vid regementets dag på KA 4" (Läs här)

GMP  "Kanondunder och tårtkalas hos Älvsborgs kustartilleri" (Läs här)

NT  "1.400 besökare åt skinka på KA 4:ans regementsdag" (Läs här)

GP "Nya årgångar invaderade plötsligt kustförsvaret" (Läs här)

 

1949-10-08

Avtackade chefen KA 4, överste Callerström av åldersklassen och det repövningsförband som legat inne den senaste månaden i pjäsexercishallen. I sitt tal påpekade regementschefen svårigheterna att genomföra utbildningen på grund av knappa anslag men var trots allt  i stort sett nöjd med utbildningsresultatet. Han framhöll också det goda uppförande som de värnpliktiga ådagalagt. Du kan läsa NT, GMP resp  GT  reportage här.