År 1952


 

1952-01-23

I NT publicerades en artikel om de vpl uppträdande i Göteborg, i synnerhet bettlande flottister. Regementscheferna i Göteborg sammanträdde tillsammans med polisen varvid beslutades att civilklädda officerare skulle medfölja polisens bilar och vid behov ingripa mot vpl som uppträdde ordningsstörande. Officerarna var dock inte speciellt intresserade av att ingripa mot vpl från annat förband än sitt eget.

Läs NT artikel här

 

 

1952-02-04

I Sv D kunde man läsa en artikel om kustartilleriet i kustförsvaret där behovet av förnyelse av såväl artilleri som fartyg/båtar togs upp och där planläggning på sikt för kustartilleriets räkning efterlystes. Läs Sv D artikel här

Ett par dagar senare återkom tidningen med ytterligare en artikel i ärendet, skriven av majoren Bertil Larsson, under rubriken Kustartilleriet i propositionen.  I artikel pläderade Larsson för en större satsning på KA. Läs hans artikel här

 

 

1952-03-09

Hölls Krigsmans erinran ute på Nya Älvsborg av överste Callerström. Samtidigt passade Callerström på att dela ut regementets förtjänstmedalj i guld till lt P. E. Bergstrand, lt T.B Stålhandske och serg E. T Heinmar (Lasse) för deras insatser i militär femkamp mellan Sverige och Frankrike.  Läs mer här.

 

 

1952-02-09

Under några veckor i början av januari 1952 Kustartilleriets aspirantskola vinterutbildning i Storlien. I utbildningen ingick skidåkning, såväl längd - som utförsåkning och byggande av snökantsgrop (snöka) med övernattningar. Läs HT:s reportage här.

 

 

1952-02-09

Bibringads årets nyinryckta vpl Krigsmans Erinran ute på Nya Älvsborg.  Samtidigt med detta passade Överste Callerström på att överlämna regementets förtjänstmedalj i guld  till löjtnant P.E. Bergstrand, T.B. Stålhandske och sergeanten E.T. Heinmar (Lasse) för deras insatser i militär femkamp mellan Sverige och Frankrike. Läs hela artikeln här.

 

 

1952-06-10

Firade KA 4 sitt 10-års jubileum och Kustartilleriet 50-års jubileum varvid de närvarande bjöds på varierande uppvisningar och utställningar. Dessutom visades en kavalkad över kustartilleriets utveckling under de gångna 50 åren. Under dagen bjöds på flera tal från såväl länsstyrelsen som även representerade staden Göteborg som övriga regementens/flottiljers chefer. Därutöver tal och gåvor från andra organisationer såsom Reservofficersförbundet, Riksförbundet Sveriges Lottakårer, Kustartilleriföreningen m fl.

Jubileet uppmärksammande av flera tidningar. Du kan läsa reportagen här.

  • GT - Göteborg trivs med KA 4
  • NT - Minsprängning på älven
  • GP - 7000 hyllade dubbeljubilerande KA 4
1952-07-04

I juli genomfördes en lottakurs med inte mindre än 94 lottor. Utbildningsledare var majoren Reinhold Engdahl som vid sin sida hade chefslottan fru Brita Zacke.  Utbildningen omfattade expeditionstjänst, förbindelsetjänst och stridsledningstjänst m . På fritiden anordnades studiebesök och rundturer. Läs GT och AP reportage om utbildningen här.

 

 

1952-08-19

Sv D. Våra tunga batterier utrustades successivt med såväl spanings- som eldledningsradar vilket medförde att fientligt mål kunde bekämpas såväl dag som natt och i dimma. Sv D reporter närvarade vid en skjutning med tungt artilleri i Blekingen. Här kan Du läsa artikeln

 

 

1952-08-19

Publicerade Sv D en artikel om kustartilleriet m h t att radar tillförts och att fientliga mål därför kunde bekämpas under såväl dager som mörker och i dimma. Radarns införande bedömdes fördubbla kustartilleriets effekt. Läs Sv D artikel här:

 

 

1952-08-20

 Puublicerade Ny Tid en artikel om hur radar riktar kanonerna och fördelarna med detta. Du kan läsa NT artikel här

 

 

1952-08-22

Genomfördes internordiska kustartillerifemkampen med KA 4 som värd. Hur det gick - läs NT artikel här och GP här.

 

 

 

 

1952-08-30

Genomförde KA 4 en soldatfälttävlan i trakten av Rödbo (söder Kungälv). Patrullerna, som bestod av i allmänhet fem man, hade en bana på omkring 9 km. att avverka. Sammanlagt hade sju moment inlagts, nämligen stridsmässig förflyttning, stridsskjutning med gevär och kul­sprutepistol, fri orienteringslöpning, anordnande av försåt, punktorientering, förflyttning över vattendrag samt handgranatkastning,  Tävlingen följdes av såväl NT som GP. Läs GP artikel här och NT  här

.