År 1956

 

 

1956

Inryckning till BefälS 1956 - Bildspel

1956

Ett beredskapsminne från Västkusten – av Bertil Stjärnfeldt

1956

Svenskt kustartilleri av idag – av Birger Björnsson

1956

Kamratföreningen 20 år – tal av Rudolf Kolmodin

1956

Göteborgs Kustartilleri – av Överste Sven Haglund

1956-03-13

GP I vimlet. Nye befälhavaren för 3:e milot hälsas välkommen