År 1968

 

1968-01-19

GHT Kronans tappra gossar visade vaklivräddning

1968-02-03

GHT Vilken salut! Ruta krossad i Hagakyrkan

1968-07-07

 

GHT KA4 ungdomar firade jubileum med föräldradag på lägerkurs

1968-07-07

Jubilerande ungdomsläger

1968-07-07

GT Föräldrainspektion vid kursjubileum

1968-10-30

GT En dusch till 60 vpl

1968-10-30

GT Varierar sömnbehov med militära graden?

 1968

KA 3 föll i finalen