År 1969

1969-11-29 GT

Värnpliktiga övade tältslagning på Valand