År 1984

1984

Kontakt nr 1 1984

Kontakt   1984 nr 4

Idrottsverksamhet B.Å. Larsson,

Kontakt   1984 nr 4

Vårt första bidrag. Dikt om MKV av f d anställd.

Kontakt 1984 nr 4

OHS-elever på hemmaplan

Nya Varvets historia

Claes Sprakarn

1984-02-06

Bantning i väst spar ej pengar

1984-02-26

Efter sex månader muckar tjejerna från KA 4. Killarna kunde inte knäcka oss!

1984-03-21

Riksdagsmän röstar mot förslag. Låt bli KA 4 och Nya Varvet

1984-04-04

50 000 namnunderskrifter för att KA 4 skall bli kvar

1984-04-25

KA 4 får behålla grundutbildningen?

1984-05-11

Dystert för Nya Varvet … KA 4 räddas – och utökar

 

Värnpliktiga kvar vid KA 4. Västkusten slapp bli övergiven.

1984-07-01

1300 lottor på semesterkurs

1984-07

Flickor för försvaret, Marinlottautbildning på KA 4

1984-07-06

Mörkermän i FBU ledning vill stoppa flickor

1984-08-08

GP  Flottans första flickor rycker ut från KA 4. Bl a Karin Eriksson

 

1984-08-23

Göteborgs marinbas riskerar bli utan hamn. Förhandling sprack om Nya Varvet

1984-09-04

MKV-chefen 60 år. Thorbjörn Ottosson, 60 år.

1984-09-30

Enklare att lägga ned än krympa förband. Svante Kristensson, ny kommendant på KA 4

1984-09-30

Spansk ryttare i avskedspresent, Thorbjörn Ottosson går i pension och uppvaktas av ”Sir Henry”.

1984-09-30

119 sägs upp från KA 4 och Nya Varvet. Bestörtning efter besked

1984-09

Förhandling sprack om Nya Varvet.

1984

”Såg en ubåt i Gullmarn”

1984

Här kommer Västsveriges flotta. Våra tre vedettbåtars utnyttjande,

1984

Kronans sjömän fick gravar efter 308 år. Regalskeppet Kronan.

1984-11-22

Ointagligt fäste faller för troféjägare. Tjuvar stjäl inventarier i Skansen Lejonet.

 

 

 

Åter