År 1986

1986-03-23  Ny rationell örlogshamn för sammanslagen enhet.
1986-05-05 GT Jag är medlem i Sveriges största fredsrörelse. Reportage om Svante Kristensson
1986-05-07 GT Jag hade gärna velat bli VD för ett företag. Reportage om Gerd Larsson, Byråintendent på Marinkommandostaben
1986-08-02 GT När det brännertill i öster står bakdörren vidöppen
1986-08-15 GP Försvarets satsning i Västsverige. Största övningen någonsin. Personalbrist hotar storövning. Väst-86
1986-09-11 GP Skärpt beredskap längs västkusten. Nato kränker gränserna
1986-11-28 ÖB följde kustförsvarets övningar.  Dramatisk räddningsövning på Eriksberg. Delövning i Väst-86
1986-11-27 GT Pengarna är slut – nu måste Marinkommandot panikspara
1986-11-27 GP  Beredskapen är god i den svenska busken. Reportage från Väst-86
1986-12-18 GP Göteborgarna ställer upp för försvaret. Undersökning av Göteborgarnas försvarsvilja.
1986 Helt gäng ”sabotörer” fast och nu är hela Göteborg ”låst”. Från Väst-86
1986 Hallands Nyheter.  Ubåt utanför Falkenberg. Svensk ubåts förflyttning till övningsområdet oroade Falkenbergsborna
1986 Mitt hem är ett berg (med flera reportage). Från Väst-86
1986 Västsveriges försvar måste förstärkas.
1986 GP  ÖB:s femårsplan – Västkusten utan förstärkningar. Nye ÖB prioriterar Västkusten. Västkusten blir utan förstärkning
1986 GP ÖB:s femårsplan – Västkusten utan förstärkningar
1986-09-03 Kustförsvarets historia bevaras åt framtiden. Ett reportage om KA 4 museum.
1986-12-18 Göteborgarna ställer upp för försvaret. Om övningen Väst 86.
1986-12-18 Utreder repgubbarnas övningar.
1986 Milijoner till Lv 6. Satsning på Lv 6 efter 20 års hot om nedläggning samt avtäckning av ryttarstaty till minnet av regemetet A2.