År 2004

 2004-11-02

 Minnesord över Sven Einarsson vid hans bortgång