För att bli medlem i Garnisonssällskapet Göteborg kamratföreningssektion krävs att Du gör en ansökan som kan behandlas vid nästkommande styrelsemöte.
Efter att styrelsemötet har genomförts kommer Du att få besked om Du antagits eller ej.
Efter antagningen får Du ett introduktionsmail som innehåller allt Du behöver veta avseende kamratföreningen och dess syfte.

Ansökan gör Du via detta formulär