Göteborgs Garnisons Kamratförening

 

 

Medlemskap

För att bli medlem i GS Kamratföreningssektion ( f d Göteborgs Garnisons Kamratförening) sätter Du in 150 kr på kamratföreningenssektionens plusgirokonto 921 20 51 -8.

Det möter inget hinder att skänka mer pengar. "Överskottet" bokför skattmästaren som gåva till exempel till föreningen, museet eller blomsterfonden om inget annat sägs.

talongen / inbetalningskortet skriver Du

§ Ny medlem
§ Ditt för- och efternamn
§ Din gatuadress
§ Din postadress inklusive postnummer
§ Fullständigt personnummer (krävs av Försvarsmakten för att tillträde till regementet skall beviljas vid möten, besök Traditionsrum, etc).

Det är viktigt att alla uppgifterna är med, då ditt födelseår, månad och dag tillika är ditt medlemsnummer.

Står inte alla uppgifterna så har skattmästaren svårt att bokföra pengarna och dom hamnar då på "gåvokontot" i stället för som din medlemsavgift.
 

Adress

Föreningen når du på ett av nedanstående alternativ

Postadress

GS Kamratföreningssektion i Göteborg
FömedC
Box 5155
426 05 Västra Frölunda

eller via mail sgpalm@outlook.se (kassör i föreningen)