Förtjänstplakett

Till årsmötet den 14 april 1946 förelåg följande styrelseförslag:

"Styrelsen för Kustartilleriets Kamratförening i Göteborg får härmed föreslå, att föreningen vid årsmötet den 14.april 1946 ville besluta att instifta plakett i brons, silver eller guld, avsedd att av styrelsen tilldelas medlemmar av föreningen, som tillhört densamma och erlagt stadgade årsavgifter under länge sammanhängande tid, enligt av styrelsen angivna grunder.

Förtjänsttecknet skall även kunna tilldelas person som särskilt gagnat föreningens verksamhet och syften".

Förslaget bifölls och styrelsen fick i uppdrag att gå i författning och anskaffande av ett förtjänsttecken i form av en plakett. Mötet beslöt att styrelsen skulle utarbeta bestämmelser för förtjänsttecknets utdelning.

Redan före årsmötet hade föreningen skrivit till C C Sporrong & C O som lämnade anbud den ¾ 1946 på plakett 34x46 mm upptagande stiliserad bild av Älvsborgs Fästning samt därunder platta för ingravering av mottagarens namn etc med präglad upphöjd text Kustartilleriets Kamratförening Göteborg till"

Bild

Den 11 maj beslöt styrelsen att plaketten skulle utdelas enligt följande:

  • för tioårigt medlemskap, brons
  • femtonårigt medlemskap, försilvrat brons
  • tjugoårigt medlemsskap förgylld brons

under förutsättning att medlemmen under dessa år utan avbrott erlagt sina medlemsavgifter.

Den 18 maj gjordes den första beställningen.

Vid årsmötet den 18 mars 1955 beslöts på styrelsens förslag att förtjänstplaketten skulle slopas och ersättas med en veterannål, som tilldelas medlem efter 20 års medlemsskap. Förtjänstplaketten i guld skulle bibehållas för att i fortsättningen tilldelas personer inom eller utom föreningen som gjort densamma stora tjänster.

Förtjänstplakett brons-silver-guld

1946

 

Förgylld brons: R Kolmodin

Försilvrad brons: Vincent Bredelius, A Berglund

Brons: Karl Andersson , Condrad Bergegård, Olof Boberg, Allan Dahlborn, F Dölting, Yngve Gedda, AE Gustavsson, Gustaf Gustafsson, F.C Hammar, Henry Hedberg, C.A. Hofving, Sven Johansson, Arvid Johansson, Albin Jonasson, Hugo Jönsson, Gunnar Karlsson, OM Karlsson, C. A Kling, Ivar Koppman, Evald Liedholm, Torsten Munte , Emil Nilsson, Gunnar Nordin, Edvard Rosdahl, Herman Snygg, G Tallberg, Hans Twedmark, Oscar Albert Törnberg och Carl Wilck.

1947

Silver: Allan Berglund

Brons: Torsten Andersson, Bertil Aronsson, Gustaf Bäckström, Gunnar Cedervall, Gustaf Frank Algot Johansson, A. E Johansson, KA Lawner, Hugo Lind, Erik Lundell, Olof Olgert, Olov Olsson, Bo Risberg, J.E Strandh, J Waldenström, Fritiof Walther, A. W. Winbladh, och A Åsebo,

1948

Brons: Algot Elmén ??, Alex Haworn, E Johansosn,, Harry Karlsson, E Petterson, Olof Dunberger och Erik Bergström.

1949

Brons: Olof Andersson, G.F. Hellqvist och E. Morgan.

1950

Brons: H ?? Carlsson

1951

Försilvrad brons:

Brons: Bertil Andersson, Charles Andersson, Fritz Andersson, Harry Andersson, Sixten Egerdahl, P.A. Färdigh, Inge Harström, Gunnar Hedlund, Algot Hult, Sten Hult, Artur Janson, Ivar Jansson, jOscar Johanson, Albert Kajman, J.E. Nyström, Folke Sahlin, Gunnar Thorbjörnson, Sven Uglén, Birger Ygge.

 

 

1952

Brons: F Björklund, Erig Dempe, E Grönberg, ?? Koningson, W. Skoglund, A Söderqvist

1953

Silverplaketter: Bertil Aronsson, Gustav Bäckström, Gunnar Cedervall, Gustaf Frank, Algot Johansson, A. E Johansson, Anton Lawner, Hugo Lindh, Eric Lundell, Olof Ohlsson, Olof Olgert , Bo Risberg, J.W. Strandh, O. A Tärnberg, Jonas Waldenström, Fritiof Walter,

Bronsplaketter:

Gunnar Andersson, Gunnar Bernhardsson, E . Bertéus, Gösta Claesson, , T Dahlin, Helge Franzén, S. Ingvar Jacobsson, Axel Lindström, Ragnar Lindström, K.A Magnusson, A Nilsson, G.W. Nilsson, Roland Nyman, O.V. Olsson, Bjarne Rydell, W. Stömqvist, Carl Svanberg, Anton Svensson, Arvid Thoung, Olof Wetterholm, Reinhold Widepalm, Åke Östlund.

1954

Guld: Överste H Callerström, Peder Berg, Tordmod Ulleberg

Silver: Eric Bergström, J.A. Elmér, Alex Hawborn, E. Johansson, Edvard Pettersson

Brons: Calrl André, S.O. Edlund, Axel Gustavsson, Olof Janhäll, B. Nyström, Digby Rundkvist, K. Simonsson, B Sundholm.

 

Vid 1955 årsmöte beslöts att plakett efter visst antal år som medlem skulle utgå.

 Guldplakett skulle bibehållas för att tilldelas personer inom eller utom föreningen , som gjort densamma stora tjänster

Guldplakett

1956 major Folke Eriksson och maskinmästare C.A. Hofving.

1961 Generalmajor H Lange.

Förtjänstplakett

1990: Gustav Lundberg, Gustav Brännerud, Sven Einarsson, Kurt Schönemann, Fridolf Askerstad, Sven Vilg, Bertil Dellming, Helmer Ternegren, Einar Stigevall och Georg Gustavsson.

1991: Georg Wockatz (nr 11), Ingemar Wallind (nr 12)

1992: Sven Robertsson (nr 13) Allan Freij (nr 15)

1993. Tor Backlund