Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: H:\Mina webbplatser\kamratforeningen\bilder\vapen.JPG

GS Kamratföreningssektion

(f d Kustartilleriets Kamratförening i Göteborg)

E-post: g.g.kamratforening@hotmail.se

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: H:\Mina webbplatser\kamratforeningen\bilder\kanslihus.JPG

Kanslihus

 

 

Postadress:  c/o Förmed C, Box 5155, 426 05 Västra Frölunda

 

 

 

 

 

 

HISTORIA

KONTAKT

BLI MEDLEM

 LÄNKAR

GÄSTBOK

 Göteborgs Garnisons Kamratförenings Stadgar 2017

Garnisonssällskapets stadgar antagna 2016

HISTORIEARKIVET

BILDGALLERI

Tidningar o tidskrifter

Nyheter

Planerade aktiviteter

För samlare

Butiken

Tidskrift för Kustartilleriet (TIKA)

Almanacka

Veteranverksamhet

Kustartilleriets marscher m m 

Hemvärnets Musikkår

Vårt digitala rum

Årsmötesprotokoll

Om KA 4

Några dokument

Böcker till försäljning

Videos

Traditionsrummets böcker, register

Uppdaterad 20170731

Nytillkomna böcker aug 2017

KALENDER

Videos

 

 

 

Välkommen till Göteborgs Garnisons Kamratförening

KA 4 Kamratförening bildades 1936. Då Amf 4 lades ned 2000 ändrades namnet till Göteborgs Garnisons Kamratförening. Kamratföreningen är en politiskt obunden organisation. Medlemskap i föreningen kan vinnas av envar som visar intresse för försvaret, regementets traditioner (såväl gamla KA 4 som Amf 4 och FömedC med Elfsborgsgruppen) samt kamratföreningen och dess syften.

Föreningens ändamål är:

  • att vårda och värna minnet av Nya Älvsborgs fästning, dess historia och traditioner
  • att befästa samhörigheten mellan Göteborgarna och försvaret i Göteborg
  • att verka för god försvarsupplysning i fosterländsk anda inom föreningen

·         att verka för ett gott kamratskap

Som medlem i Kamratföreningen erhåller Du en medlemstidning som utkommer med två till fyra nummer per år samt kan delta i föreningens aktiviteter.

Älvsborgs kustartilleriregemente - KA 4 (1942-2000) var från 1945 beläget vid Käringberget i Långedrag. Omorganiserades till Älvsborgs Amfibieregemente - Amf 4.  2000.

Amf 4 i sin tur lades ner 2004-12-31.

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: H:\Mina webbplatser\kamratforeningen\bilder\minnessten.JPG

Foto:Bjarne Widheden

Minnessten

Under 2006 restes en minnessten framför byggnad 82 (nya kanslihuset) till minne av KA 4/Amf 4. Stenen är huggen i äkta Bohuslänsk granit från Lysekilsområdet och kommer förhoppningsvis att för lång framtid stå där som minne över det som en gång var ett stolt förband.

Du är besökare nr: Hit Counter by Digits        http://counter.digits.net/?counter=%20%3c/a%3e%20%20%20%20%3c/p%3e%20%20%3c/td%3e%20%20%3ctd%20width=350%20colspan=2%20valign=top%20style='width:262.6pt;padding:0cm%205.4pt%200cm%205.4pt'%3e%20%20%3cp%3e%3co:p%3e %3c/o:p%3e%3c/p%3e%20%20%3c/td%3e%20%3c/tr%3e%20%3ctr%20style='mso-yfti-irow:8'%3e%20%20%3ctd%20width=292%20valign=top%20style='width:219.3pt;padding:0cm%205.4pt%200cm%205.4pt'%3e%20%20%3cp%3e%3cspan%20style='mso-no-proof:yes'%3e%3co:p%3e %3c/o:p%3e%3c/span%3e%3c/p%3e%20%20%3c/td%3e%20%20%3ctd%20width=416%20colspan=2%20style='width:312.25pt;padding:0cm%205.4pt%200cm%205.4pt'%3e%20%20%3cp%20class=MsoNormal%3e%3cspan%20style='font-size:10.0pt;mso-fareast-font-family:

 

 

Nyheter och notiser

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: H:\Mina webbplatser\kamratforeningen\bilder\gold.gif

Nyheter

 

 

Verksamhetsplan hösten 2017

 

Höstmöte med ärtmiddag den 22 november kl 1700 (OBS ändrad datum). Boka datum i din almanacka.

Mer info - se bild nedan

 

Öppen mäss under hösten:

15/11, 28/11, 1/12 och 13/12. Ta tillfället i akt och träffa gamla kamrater eller knyta nya kontakter.

Omfattning: eso.

 

Tidningen Älvsborgarna utkommer före jul.

 

 

 

Öppen mäss – Allmän information

 

Vilka är mässen öppen för

Verksamheten vänder sig till alla som innefattas av uttrycket ”garnisonsfamiljen”

I nuläget innefattar denna grupp nästan 4000 individer:

• Heltidstjänstgörande inom Käringbergets garnisonsområde – 1000.

• Deltidsanställda knutna till garnisonens insatsförband – 2000.

Medlemmar i föreningar, t.ex. veteran-, kamrat- och traditionsföreningar, vilka har verksamhetsavtal med garnisonen – 1000.

 

Tillträde till garnisonsområdet

Vid de tillfällen då Öppen mäss genomförs gäller följande tillträdesbestämmelser

  • Vid förfrågan uppges att syftet är att besöka Öppen mäss. Utifrån detta har bevakningspersonalen med hjälp av garnisonens mycket omfattande kamerasystem möjlighet att följa upp att besökaren gör detta och inget annat.
  • Alla med Försvarsmaktens tjänstekort oaktat om vederbörande arbetar på annan ort än  Göteborg.
  • Hemvärnsoldater knutna till Elfsborgsgruppen med hemvärnslegitimation kompletterad giltig civil legitimation.
  • Associerad medlem i Garnisonssällskapet som via egen huvudorganisation återfinns på garnisonens tillträdeslista och har giltig civil legitimation. Här = GS Kamratföreningssektion.
  • Bil får medföra in på området och parkeras på utmärkt P-plats i närheten av mässen

 

Förplägnad

·         Vid öppen mäss finns tre alternativ för att erhålla mat om så önskas

·        
Varm mat på Älvsborgsmässen måste förbeställas. Detta görs endera grupp/förbandsvis till alvsborgsmassen@fazer.se eller senast två dagar före besöket till fomedc-garne@mil.se
Kostnaden är normalt 100 kronor men variationer kan förekomma

·         Enklare mat av typen korv, pirog serveras utan krav på förbeställning från 1800.

 

 

============================================================================================

Notiser

Medlemsavgift 2017.

Medlemsavgiften 2017, 150 kr, tas tacksamt emot via plusgiro 921 20 51-8. Ange att inbetalningen avser 2017


Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: H:\Mina webbplatser\kamratforeningen\bilder\gold.gif

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: H:\Mina webbplatser\kamratforeningen\bilder\gold.gif

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: H:\Mina webbplatser\kamratforeningen\bilder\gold.gif

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: H:\Mina webbplatser\kamratforeningen\bilder\gold.gif

Vi tar tacksamt emot tips, idéer och förslag på aktiviteter i Göteborgs Garnisons Kamratförening, eller i annans regi.

Anmäl, mer än gärna, intresse för att hjälpa till att förverkliga planerade eller föreslagna aktiviteter!

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: H:\Mina webbplatser\kamratforeningen\bilder\gold.gif

Tidningen Älvsborgarna

Vi hoppas att just DU vill vara med att skapa kommande nummer, nr 2 2017. Detta gör du genom att lämna ditt bidrag i form av berättelser, artiklar, upplevda händelser eller annat som Du gärna vill delge andra.
Skicka in ditt bidrag, helst i "digital" form till kaj.modig@live.se; men det går även bra nedskrivet på papper adresserat till Göteborgs Garnisons Kamratförening, Box 5155, 426 05 Västra Frölunda. Bidraget behövs före 15 nov.

Vill Du läsa tidigare utgivna KA-fyren samt utgivna nummer av Kamratförenings-Nytt - se här.

Samtliga nummer av tidningen Älvsborgarna hittar Du här.

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: H:\Mina webbplatser\kamratforeningen\bilder\gold.gif

Meddela oss adressändring! 
När du byter bostad, glöm inte bort att meddela oss så att vi kan ändra i medlemsregistret.
Samma gäller om du skaffar eller byter E-postadress.
Du meddelar oss enklast via E-post - g.g.kamratforening@hotmail.se

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: H:\Mina webbplatser\kamratforeningen\bilder\gold.gif

Har DU dokumentation och/eller "prylar".......?
....i din ägo och som du vill skänka till Garnisonsmuseets samlingar? Vi tar gärna emot allt som har  anknytning till f d KA 4:s verksamhet. Om du har något i dina gömmor, hör av dig (helst via mail) så kontaktar vi dig! Givetvis är du även välkommen ut till museet.

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: H:\Mina webbplatser\kamratforeningen\bilder\gold.gif

Kamratföreningens butik - Stöd kamratföreningen - Köp våra böcker, vykort m m

Vill Du köpa någon av nedanstående böcker/vykort - sänd ett mail till ka4museum@hotmail.com eller ring (endast onsdagar mellan ca kl 1000 - 1400) 031-692497 (må-fre mellan kl 1000 - 1400)

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: H:\Mina webbplatser\kamratforeningen\bilder\kansoposter_small.JPG

Känsöpostern kan åter köpas på museet. Pris 275 kr. (ej som postförsändelse)

Klicka på bilden t v för större bild.

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: H:\Mina webbplatser\kamratforeningen\bilder\amfibie_small.JPG

Från Kustartilleri till amfibie på Västkusten

Beskriver Kustartilleriet på Västkusten och "omvandlingen" till amfibie.

Kamratföreningens minnesbok.

Pris: 275 kr inkl porto

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: H:\Mina webbplatser\kamratforeningen\bilder\kustf_small.JPG

Kustförsvar - Från kustbefästningar till amfibiekår ISBN: 91-631-8168-1

ISBN: 91-631-2285-5

Kustartilleriet under 100 år.

Pris 300 kr inkl porto

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: H:\Mina webbplatser\kamratforeningen\bilder\21cm_small.JPG

Svenskt rörligt kustartilleri Förband och materiel

Beskriver huvudsakligen utvecklingen av rörligt tungt kustartilleri.

ISBN 91-976100-0-3

Författare: Sten Munck af Rosenschöld

Pris: 140 inkl porto

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: H:\Mina webbplatser\kamratforeningen\bilder\ett_skepp_small.JPG

Ett skepp kommer lastat

Livet på Känsö under tre århundraden

Författare: Marianne Kindgren

ISBN 91-7029-529-8

Pris: 140 inkl porto

Vykort Känsö

För att se korten klicka här.

Vykort från Känsö. (Byggnader och Känsö torn) 10 kr st.

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: H:\Mina webbplatser\kamratforeningen\bilder\s_naal_small.jpg

Slipsnålen kostar 50 kr + porto och beställes genom mail till sgpalm@outlook.se

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: H:\Mina webbplatser\kamratforeningen\bilder\blasermarke_small.jpg

Blasermärket kostar 100 kr plus postens porto och beställes genom mail till sgpalm@outlook.se

Finns åter i lager.

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: H:\Mina webbplatser\kamratforeningen\bilder\gold.gif

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: H:\Mina webbplatser\kamratforeningen\bilder\gold.gif

 

 

 

 

 

 

Den här sidan uppdaterades senast 2017-10-15