Styrelsemöten

Preliminärt hålls styrelsemöte på mässen andra onsdagen i varje månad kl 1200.