Göteborgs Garnisons Traditionsrum

Bildspel - invigningen av museet samt fortsatt uppbyggnad (pdf)

F d KA 4 Museum öppnades 1985 vid Västerberget i närheten av Oskar II fort. På platsen fanns tidigare baracker från början av seklet då kustartilleriet grundades. Traditionsrummen kan därför sägas ligga på platsen för kustartilleriets vagga. Skötseln av traditionsrummen sker genom Göteborgs Garnisonssällskaps Kamratföreningssektion försorg.
Efter närmare hundra år gick kustartilleriet i graven, men upp ur askan kom amfibiekåren  i dess ställe. I juli 2000 bytte KA 4 namn till Amf 4. Det gamla kustartilleriet, med sina fasta pjäser, hade ersatts av ett rörligt amfibieförband som skulle kunna verka i alla riktningar och även utnyttjas internationellt.

År 2005 lades Amf 4 ned men återuppstod 2021

Dagens amfibiesoldater kan på många sätt jämföras med arméns och flottas infanteribesättningar och skärgårdsinfanteriförband under 1700 och 1800-talet. Amfibiekårens rörliga taktik kan spåras så långt tillbaka i tiden som till vikingarnas stridssätt och räder. Tillsammans utgör detta amfibiesystemets historia.

2007 flyttades Försvarets Sjukvårdscentrum (FörmedC) till Käringberget och är nu etablerat på området.

På Käringbergets område finns också f d KA 4 Museum (Göteborgs Garnisons Traditionsrum) nu omvandlat till uppställningsplats för ett salutbatteri med museial utsmyckning.  Dess uppbyggnad och skötsel är en del av verksamheten inom
Göteborgs Garnisonssällskaps Kamratföreningssektion. Här har anrik materiel och fordon som gått ur drift samlats, och beståndet kompletteras hela tiden. I traditionsrummen (de olika byggnaderna)  visas utvecklingen av bland annat; Lednings- och sambandssystem, artilleri-, min- och robotsystem. Besökare kan också göra en historisk återblick av hur västkustens försvar byggts upp och utvecklats genom årtiondena.

Välkommen att besöka oss!