Digitala rummet

 

Här visas bilder/videos på materiel som använts vid krigsförbanden inom Gbk/Fo 32 och i vissa fall även personer som

arbetat vid krigsförbanden

Artilleri

Robotar

Minor

Sambandsmateriel

Diverse