Merovinger Marsch

Denna marsch skrevs  1976 av Ingvar Leion och är tillängnad dåvarande Kustartilleriets Kamratförening i Göteborg, nu Göteborgs Garnisons Kamratförening.  Marschen tillkom när Leion tjänstgjorde vid Kustartilleriförsvarsstaben i Göteborg. Leion har dessutom komponerat en del andra marscher, bl a Arméns Underhållsskolas marsch.

Lyssna här på Merovingermarschen.

Älvsborgs Kustartilleriregementes Marsch (I Beredskap Marsch) (från YouTube)

LP:n Kustartilleriets Marscher finns i ett fåtal ex, Är Du intresserad av att köpa ett ex - beställ via mail ka4museum@hotmail.com.

 

Läkar till - Kustartillerimarscher (på YouTube eller andra ställen)

Kustartilleriets Stridsskolas Marsch Kustartillerets Defilieringsmarsch
Kungliga Vaxholms Kustartilleriregiments Marsch Det rörliga Kustartilleriets Marsch
Kustartilleriets Stridsskolas Marsch Roslagens Marinbrigads Marsch
Fjarde Kustartilleriebrigadens Marsch
 
  Minvapnets marsch
  Härnösands Kustartilleriregementes Marsch (General Cederskiöld Marsch)
Några andra (marin)marscher Karlskrona Örlogsskolors marsch
Auf nach Valentia Marsch Karlskrona Maringrupps Marsch
Vastkustens Marinkommandos Marsch Ostkustens Marinkommandos Marsch
Sydkustens Marinenkomandos Marsch Försvarsmaktens marsch (Fladdrande Fanor)
Härnösandsgruppens Marsch (General Cederskiöld Marsch) Norrlandsfärger