Videos lokalt lagrade

 

Traditionsrummen
Folk & Försvars konferens Sälen 2017
(Youtube)
Efter ombyggnad hösten 2013 Rikskonferensen 2017 - Måndag 14:05-15:45 (Micael Bydén, överbefälhavare
Invigning av museet 1985 Rikskonferensen 2017 - Måndag 16:15-18:15 (Anders Ygeman, inrikesminister)
Ksrr antenn snurrar Rikskonferensen 2017 - Måndag 12:30-13:45 (Peter Hultqvist, försvarsminister
  Rikskonferensen 2017 - Tisdag 12:30-13:50 (Information operations – nothing new but different Janis Sarts, director of STRATCOM)
  Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv- 2016
Videos på YouTube  
   

Attackflottiljen F 6
Radiolufor Femörefortet Femörebatteriet ett Kustartilleribatteri vid Oxelösund 2016-11-19
Ljuspunkter i mörkret (En sammanställning av PPI-filmer - Radarbilder) Fredens hav

Stridsledning från R 130 Katten
Batteri Hemsö (Hemliga rum) Gruppering 21 cm pjäs

 

 
Carlstens fästning (Sköna ställen)  
Ksrr Aspö (Gruvan) (Hemliga rum)  
Väderöarna (Hemlig rum)  

 

 
Muskö (Örlogsbasen) (Hemliga rum)  
Svenska kustjägare  
Stril i luftförsvaret  
Arméfilm - Signalspaning Vad tre veta vet världen  
Arméfilm - Televapenförband  
Ekot som försvann  
Kustradio Coast Radio Service  
Kalla fakt - FRA  
Dokumentär Ubåt 137  
Ubåten Ulvens förlisning  
Styrsö Pottan - 60 år i försvarets tjänst