Kamratföreningen

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: H:\Mina webbplatser\kamratforeningen\bilder\vapen.JPG       Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: H:\Mina webbplatser\kamratforeningen\bilder\vapen.JPG

 

 

Välkommen till Garnisonssällskapet i Göteborg Kamratföreningssektion

Kustartilleriets Kamratförening i Göteborg (i dagligt tal KA 4 kamratförening) bildades 1936. När Amf 4 lades ned 2000 ändrades namnet till Göteborgs Garnisons Kamratförening. Dec 2016 upplöstes föreningen och övergick till att bli en Kamratföreningssektion i Garnisonssällskapet i Göteborg. Medlemskap i föreningen kan vinnas av envar som visar intresse för försvaret, regementets traditioner (såväl gamla KA 4 som Amf 4 och FömedC med Elfsborgsgruppen) samt kamratföreningen och dess syften. Ansökan om medlemsskap görs via appen "Bli medlem" i rubrikraden ovan.

Föreningens ändamål är:

Älvsborgs kustartilleriregemente - KA 4 (1942-2000) var från 1942 beläget vid Käringberget i Långedrag. Omorganiserades till Älvsborgs Amfibieregemente - Amf 4.  2000.

Amf 4 i sin tur lades ner 2004-12-31.

                      Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: H:\Mina webbplatser\kamratforeningen\bilder\minnessten.JPG
Foto:Bjarne Widheden

Minnessten

Under 2006 restes en minnessten framför byggnad 82 (nya kanslihuset) till minne av KA 4/Amf 4. Stenen är huggen i äkta Bohuslänsk granit från Lysekilsområdet och kommer förhoppningsvis att för lång framtid stå där som minne över det som en gång var ett stolt förband.

Som medlem i Kamratföreningen erhåller Du en medlemstidning som utkommer med två nummer per år samt kan delta i föreningens aktiviteter och "öppen mäss"-aktiviteter.

Läs mer om KA 4 här.(Wikipedia)

För senaste nytt - klicka på "Aktiviteter" i menyn nedan

Kamratföreningens tillkomst

Kamratföreningens tillkomst och historiaKamratföreningens tillkomst
Aktiviteter

Här kan Du läsa om höstens
planerade aktiviteter.

       Aktiviteter

Bli medlem
Ansök om medlemsskap via
ansökningsblankett som
öppnas i nytt fönster

Medlemsansökan

Styrelse o stadgar

Styrelsens sammansättning 2018 resp gällande stadgar kan Du läsa här


          Styrelse och stadgar
                  

 

 Gästbok
Skriv gärna i vår gästbok 

Gästbok

 

Historia
Här kan Du läsa diverse berättelser, historier och dokument som kan vara av intresse   
 
      Historia och berättelser

 

Årsmötesprotokoll

De senaste årsmötesprotokollen
 kan Du läsa här.

Årsmötesprotokoll

 

Veteranverksamhet
Läs mer om Försvarsmaktens veteranverksamhet
Skaffa Veterankortet
SMKR försäkring

Veteranverksamhet
 Image result for veterandagen

 

     Länkar
Här är ett antal länkar till andra kamratföreningar och museum. 

Länkar

 

Bibliotek
Förteckning över böcker, tidskrifter och
handhavandebeskrivningar m m

Bibliotek
 

 

Butiken
Böcker, märken m m som kan köpas av Kamratföreningen


Butiken

 

Tidningar och tidskrifter
Tidningar och tidskrifter som producerats tidigare på Gbk/KA , i FM och i Kamratföreningens regi.

Tidningar och Tidskrifter

 

Traditionsrummet
Besök vårt traditionsrum för att titta på bilder på materiel "från förr"

Traditionsrum

 

Multimedia

Här visas/presenteras dels egna foton, dels länkar till videos med anknytning till f d kustartilleriet samt kustartillerimarscher m m.

Multimedia