Radiokommunikation till Sjöss -ROC/LRC

Instuderings/repetitionsfrågor

Läs först resp kapitel i Radiokommunikation till Sjöss - ROC/LRC. Kontrollera sedan dina kunskaper med hjälp av dessa frågor.

     Kapitel 1  Kapitel 2   Kapitel 3  Kapitel 4  Kapitel 5  Kapitel 6  Kapitel 7  Kapitel 8  Kapitel 9  Kapitel 10  Kapitel 11

     Kapitel 12  Kapitel 13  Kapitel 14