Distanskurs VHF/SRC

Introduktion - Kursupplägg i stort m m.

Kursupplägg

Som underlag för denna distanskurs har läroboken  " Radiokommunikation till Sjöss VHF/SRC" använts.

Distanskursen kräver därför att Du har denna bok. Du köper den  i bokhandeln eller beställer från JURE förlag AB,  (order@jure.se). Se även http://www.sjofartenshandbocker.se

Boken kan användas som läromedel vid såväl lärarledd undervisning (NU) som distansundervisning (DU). Den lämpar sig även för självstudier, men handledning av en erfaren lärare, antingen på en särskilt anordnad kurs eller som här distansstudier kan vara värdefullt då Du får del av hans erfarenheter. I den här kursen får Du dessutom lära dig att det finns massor av nyttig information på Internet om VHF-kommunikation.

I boken och kursen läggs stor vikt vid att lära dig hur  Du använder en VHF i såväl nödsituationer som för rutinkommunikation (kontakt med andra fartyg/båtar och kuststationer). I kursen ingår också information om sjöfartens nya globala kommunikationssystem GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) som trädde i kraft 1992. I detta system används såväl terrester- som satellitkommunikation. Nöjesfartyg/fritidsfartyg är redan till viss del påverkade av detta system och kommer med all säkerhet att bli än mer påverkade av detta system i framtiden. Det måste också påpekas att vissa av GMDSS delsystem kan vara till stor nytta även för fritidsseglaren framför allt i händelse av nödsituationer men även för rutintrafik.

Kursen följer i stort kursbokens uppställning och består av 6 avsnitt/lektioner. Varje avsnitt/lektion avslutas med ett antal frågor som är till dels för dig själv dels för handledaren för att han skall kunna kontrollera att Du har de kunskaper/färdigheter som NFB kursplan beskriver (se kursplanen). Efter att ha genomfört kursen bör Du vara väl skickat att använda en VHF och genomföra såväl nöd- som rutinkommunikation

Kom ihåg att jag är till för dig – Du kan alltid ställa frågor genom e-post eller telefon.

Kurslitteratur: Radiokommunikation till Sjöss VHF/SRC, JURE förlag AB (ISBN 91-7223-250-1)

Kostnad: Enstaka elev - priset ingår i bokpriset. För grupp: Enligt överenskommelse.

Krav på dig: För distanskursen krävs att Du har tillgång till Internet, gärna bredband (ADSL eller motsvarande) beroende på att Du, beträffande tilläggsinformation, ofta kommer att hänvisas till olika källor på Internet; källor som Du med stor säkerhet kommer att ha nytta av när Du planlägger en resa eller bara seglar "hemmavid".  Har Du dessutom möjligheter att kommunicera med distansläraren via SKYPE så minimeras dina kostnader för kursen.

Teoriprov: Görs inför av NFB ackrediterad provförrättare (Du kontaktar den som finns i närheten av din bostadsort). Kostnad: 300 kr (juli 2009. Anm: Fri prissättning råder varför priset kan variera mellan olika provförrättare).

För kursdeltagare i Göteborgstrakten kan kontakt med provförrättare förmedlas. I samband med teoriprovet kan då även färdighetsprov i användning av VHF-en anordnas (se färdighetskraven i NFB utbildningsplan). Övriga kursdeltagare hänvisas, beträffande färdighetsprovet i användning av VHF, till den provförrättare som avses anlitas för teoriprovet.

NFB provförrättare hittar Du på http://www.nfb.a.se.

Läsanvisningar, insändningsuppgifter m m översändes med e-post. Den som så önskar kan mot porto och kostnad för CD-skiva få informationen på CD. Övrig kommunikation med kursanordnaren via e-post eller telefon.

Är Du intresserad av kursen - ta kontakt för ytterligare information eller anmälan till kursen. E-postadressen är sgpalm@spray.se, telefon 031/871443, mobil 070-6029732. Du kan även använda SKYPE för att nå mig (SKYPE-namn sgpalm). (sitter vanligtvis vid datorn kvällstid efter kl 2000).

Ytterligare information hittar Du på Jure hemsida (se ovan).

Tillbaka till huvudmenyn