Styrelsen

Styrelsen har 2017 följande sammansättning

Ordförande

Bengt Delang

delangb@gmail.com

Vice ordförande

Erik Pousar

pousar@telia.com

Kassör

Sven-Göran Palm

sgpalm@outlook. com

Sekreterare

Bertil Kärnefelt

bertil.karnefelt@ownit.nu

Informatör/redaktör

Kaj Modig

kaj.modig@live.se

Ledamot

Sune Forsmark

suneforsmark@gmail.com

Ledamot/Sekretrare

Nils Wikander

nilswikander@hotmail.com

Ledamot

 

Veteransamordnare

Fred Backlund

fb@baqual.nu

Traditionsbevarare

Kjell Sörquist/Sven-Göran Palm/Nils Wikander

kjell@sorquist.se / sgpalm@outlook.com

Valberedare

Ingemar Apelstig

iapel@telia.com