Styrelsen

Styrelsen har 2019 följande sammansättning

Ordförande

Bengt Delang

g.g.kamratforening(a)hotmail.se

Vice ordförande

Erik Pousar

g.g.kamratforening(a)hotmail.se

Kassör

Sven-Göran Palm

g.g.kamratforening(a)hotmail.se

Sekreterare

Bertil Kärnefält.

g.g.kamratforening(a)hotmail.se

Informatör/adjungerad

Kaj Modig

g.g.kamratforening(a)hotmail.se

Ledamot

Sune Forsmark

g.g.kamratforening(a)hotmail.se

Veteransamordnare

Fred Backlund

g.g.kamratforening(a)hotmail.se

Traditionsbevarare

Kjell Sörquist/Sven-Göran Palm/Nils Wikander

g.g.kamratforening(a)hotmail.se

Valberedare

Nils Wikander

g.g.kamratforening(a)hotmail.se

Adjungerad Ingemar Apelstig g.g.kamratforening(a)hotmail.se