Tidskrift för Kustartilleriet (TIKA)

Redan 1914 startade en grupp officerare föregångaren till TIKA - Svensk Kustartilleritidskrift med syftet att stödja vapenslagets sunda utveckling . Mycket intressant finns att läsa i denna tidskrift.

Då kustartilleriets ställning i försvarsorganisationen i väsentlig grad stärktes genom 1942 års försvarsbeslut och den äldre tidskiften under  30-talet successivt fått sämre förutsättningar att vara aktiv och tidsenlig startades Tidskrift för Kustartilleriet 1943 av Kustartilleriklubben.  Målet  med tidskriften skulle vara att ge ökad spridning åt kännedomen om det svenska kustartilleriet , dess problem, dess uppgifter och betydelse i det svenska riksförsvaret. I stadgarna för tidskriften sägs även att dess ändamål skall vara att främja den militära, enkannerligen den kustartilleristiska bildningen inom vapnet.

I Göteborgs Garnisons Traditionsrum (f d museum) finns tillgång till i stort sett alla nummer utgivna från 1945 - till början av 2000-talet (se tabell nedan).

År 2000 ändrades namnet till Tidskrift för Amfibiekåren.

Den som är intresserad kan läsa tidskriften i museet alt låna från museet. Intresserade ombeds ta kontakt med museet via mail ka4museum@hotmail.com. Tfn 031-692497

Befintliga dubbletter säljs. Kontakta museet (mail enl ovan).

Artikel och författarregister 1943 - 1982 finns här.

Artikel och författarregister 1983 - 2003 finns här.

 

Befintliga exemplar
Nr  År  
 1-4 1945  
 1-4 1946  
 1-4 1947  
 1-4 1948  
 1-4 1949  
 1-4 1950 Anm: Nr 3 saknas
 2-4 1951 Anm: Nr 1 saknas
 1-4 1952  
 2-3 1953  
 1-4 1954  
 1-4 1955  
 1-4 1956  
 1-4 1957  
 1-4 1958  
 1-4 1959  
 1-4 1960  
 1-4 1961  
 1-4 1962  
 1-4 1963  
 1-4 1064  
 1-4 1965  
 1-4 1966 Anm: nr 2-3 sammanslagen
 1-4 1967  
 1-4 1968  
 1-4 1969  
 1-4 1970  
 1-4 1971  
 1-4 1972  
 1-4 1973  
 1-4 1974  
 1-4 1975  
 1-4 1976  
 1-4 1977  
 1-4 1978  
 1-4 1979  
 1-4 1980  
 1-4 1981  
 1-4 1982  
 1-4 1983  
 1-4 1984  
 1-4 1985  
 1-4 1986  
 1-4 1987  
 1-4 1988 Anm: Nr 4 saknas
 1-4 1989  
 1-4 1990  
 1-4 1991  
 1-4 1992  
 1-4 1993  
 1-4 1994  
 1-4 1995  
 1-4 1996  
 1-4 1997  
 1-4 1998 Anm: Nr 2 saknas
 1-4 1999  
 1-4 2000  
 1-4 2001  
 3-4 2002 Anm: Nr 1-2 saknas.
 1-2 2003 Anm: Nr 3-4 saknas
Dubbletter  
Nr År  
3 1945  
4 1946 Anm: 2 st
1 1947  
2 1947  
3 1947  
4 1947  
1 1948  
1 1949  
2 1949  
3 1949  
4 1949  
1 1950  
2 1950  
3 1950  
4 1950  
1 1951  
1 1951  
2 1951  
3 1951  
4 1951  
1 1952  
3 1952  
4 1952  
1 1953  
1 1953  
2 1953  
3 1953  
4 1953  
4 1953  
1 1954  
2 1954  
3 1954  
4 1954  
1 1955  
2 1955  
3 1955  
4 1955  
1 1956  
2 1956  
3 1956  
4 1956  
1 1957  
2 1957  
3 1957  
4 1957  
4 1976  
3 1989  
4 1989  
2 1991 Anm: 2 st
3 1991  
1 1992  
3 1992  
4 1992  
1 1993  
3 1993  
3 1993  
4 1994