Författar- och artikelregister TIKA 1983 - 2003.
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X
Y Z Å Ä Ö              
Författare TiKA nr/år sid Artikelnamn
Aam, Knut  2/92 sid 57 Det fremtidige kystartilleri i lys av andrede forutsettninger
     
Adamsson, Mats    
   1/85 sid 57 Baltflyktingarna och kustartilleriet
     
Adner, Susanna    
   1/87 sid  Kustartilleriets första kvinnliga artillerist.
     
af klint, Gösta    
   4/96 sid 249 Förändringar i utbildning
   
af Rosenschöld, Sten Munck  
   2/87 sid 83 12/80-projektet - prov- och försöksverksamhet.
   3/95 sid 221 Observation enligt Wiendokument 94 av Strong Reslove
     
Ahlström, Lars    
   3/93 sid 55 Chefer minns
     
Andersson, Bengt     
   2/86 sid 103 Ny materiel i amfibieförbanden
   1/87 sid Lätt kabataljon - ett nyorganiserat förband
   1/92 sid 7 Framtidens områdesförsvar
   3/97 sid 141 Cooperative Banners - 97
   3/97 sid 155 Studier vid USMC CSC
   3/98 sid 120 Nordic Peaced 98
   2/00 sid 71 Amfibiekåren tar form
   4/00 sid 169 Samordning och enighet
   4/02 sid 125 Amfibieförbanden i framtidens försvarsmakt
     
Andersson, Bo    
   2/96 sid 99 Marin produktionsledning
   1/97 sid 14 Amfibieutbildning på västkusten (tillsammans med Hans - Rikard Wijkmark
   3/00 sid 114 Amfibiekåren i Amf 4 perspektiv
     
Andersson, Olle    
   2/89 sid 79 En bra marin med dålig ekonomi
   2/89 sid 84 Pensionärsträff i Roslagen
     
Andersson, Ronny    
   1/94 sid 31 Tillbaka till den goda tiden
     
Andrén, Lars     
   3/01 sid 138 Älvsborgs Amfibieregemente, Amf 4 deltagande i övning Nordic Peace - 01
     
Anshelm, Jan    
   3/94 sid 119 Det svenska artilleriet jubilerar år 1994 - Finska artilleriet deltar
     
Arniell, Torbjörn    
   4/86 sid 229 Ny dräkt för provturskommando Stridsbåt 90
     
Aronsson, Björn    
   4/83 sid 227 Dykutbildningen inom Kustartilleriet
     
Aronsson, Patrik    
   3/01 sid 120 Marina underrättelseplutoner i internationella fredsbevarande operationer
     
Arveström, Krister  2/90 sid 69 Övergripande krav - förbandsförsök och organisationsutveckling
   4/90 sid 223 Beredskap på Gotland.
   3/91 sid 119 KAS är död, leve KAS (tillsammans med Hans-Göran Olsson
   3/91 sid 123 CM officiella besök i Finland - en personlig reserapport
   2/92 sid 79 IKA besök vid Norska kustartilleriet - en personlig reserapport II
   1/97 sid 10 Försvarsbeslutet för Gotland
   4/97 sid 213 Nordvart, från BiÖl mark synvinkel
  4/97 sid 228 Räddningsövning under Nordvart
   3/98 sid 126 KAS Chefs - och befälsutbildning hösten 198
   1/99 sid 17 C KAS har ordet
   1/99 sid 19 KAS pånyttfödelse  - en kort presentation
   2/99 sid 57 C KAS har ordet
   2/99 sid 82 Brigadövning/SAM Marin, "OSTBÅGEN 99"
   3/99 sid 153 Besök vid Nylands Brigad
   4/99 sid 183 Några erfarenheter från SAMMARIN (tillsammans med Peter Wilpart)
   1/03 sid 7 Sammanfattning av studien Utveckling av amfibieförband. Del 1
   2/03 sid 36 Sammanfattning av studien Utveckling av amfibieförband. Del 2
   3/01 sid 93 Samövning  Nylands brigad och Amfibiekåren (tillsammans med Bengt Andersson)
     
Arvidsson, Arne    
   3/95 sid 215 Stridsbåten förändrar kustjägarens strid
     
Arvidsson, Tony    
   4/89 sid 173 Kommendering ! Morot eller tistel?
     
Askestedt, Rikard    
   4/99 sid 188 Joint Operational Planning - en jämförelse
     
Backlund, Fred    
   2/84 sid 77 Prognos - katastrof
   3/85 sid 89 Datorstödd stridsledning
   1/93 SID 51 Strid - skjutning - samling - sannolikhet
   
Bajraszewski, Carl Douglas  
   2/01 sid 60 "Goda svärd båta föga om de dras för sent"
   2/01 sid 65 Underrättelsetjänst i den nya krigföring (tillsammans med Carl Douglas.
     
Beckman, Jan     
   1/86 sid 19 Kommendanter på sjöcastellerna Kungsholmen och Drottningskär vid Carlskrona
   2/90 sid 125 Amfibieoperationen år 1718
    Kustartilleriet av födsel och ohejdad vana
   3/92 sid 135 Otto Ludvig Beckman generalmajor och chef för Kungl Kustartilleriet 1907 - 1909
   4/92 sid 19 Evald Beckman, överstelöjtnant vid Kungl Kustartilleriet, tygmästare i Vaxholms och Karlskrona befästningar 1923 -1940
   3/93 sid 19 Chefer minns
   2/03 sid 76 Vikingar i Sveabygd
     
Bengtsson, Sven-Erik    
   1/85 sid 9 Skyddstjänst i befästning
     
Bengtsson, Sven-Eril    
   3/92 sid 115 Utbildning till yrkes- och reservofficer
     
Berg, Staffan    
   2/97 sid 63 Det Slovenska kriget
     
Bergeås, Lars    
   1/00 sid 43 En bra radar är väl oberoende av vädret?
     
Bergmark, Jörgen    
   1/97 sid 23 Ledning av Kabrigad
     
Bergqvist, Mats    
   3/99 sid 157 Kustjägarna in i 2000-talet
     
Bergsten, Lars    
   3/85 sid 115 Reservofficer KA och elev vid arméns brigadkvartermästarkurs
     
Bergstrand, Per -Erik    
   1/85 sid 5 Överlevnad
   4/85 sid 187 P-E Bergstrand har ordet
     
Berntsson, Anders    
   1/98 sid 14 "Nordvart" ur en övads synvinkel
     
Bertelson, Nils    
   3/87 sid 157 Probossoppa
     
Beskow, Håkan    
   3/88 sida 95 TRKA 1988 - presentation
     
Björheden, Bo    
   2/83 sid 97 Med FN i Libanon
     
Björnsson, Torsten    
   1/83 sid 31 Kvinnor till KA
   1/83 sid 43 Personalfrågor för reservofficerare i NBO
   3/90 sid 133 KA- skjutskola 1989 - ?
     
Bohman, Anders    
   4/93 sid 8 Amfibiebataljonen i ORKANEN
     
Boijsen, Göran    
   2/94 sid 69 Förband för internationella insatser - från då till nu - och sen?
   3/00  sid 116 Utvecklingen i amerikanska Marinkåren
     
Bojerud, Stellan    
   1/84 sid Svea- kustartilleriets styvmoder
   3/84 sid 175 Apropos ett fotografi
   4/84 sid 199 Cykelskyttebataljons i kustförsvaret
   4/84 sid 241 Kustartilleriets vedettbåtar, del 1
   1/85 sid 65 Kustartilleriets vedettbåtar, del 2
   3/85 sid 127 Kustartilleriets vedettbåtar, del 3
   3/86 sid 183 Lokalförsvarsförband Org 86.
   1/87 sid Kunde Måkeröy ha hindrat historiens gång - apropos ett foto i TIKA
   1/87 sid Några "kanondonatorer" till KA
   2/87 sid 71 Anfall mot ka-försvarad ö - Tarakan 1942
   3/87 sid 115 Anfall mot KA-försvarad ö Tarakan 1942 - Del 2
   4/87 sid 179 Amfibiebataljonerna - den återuppståndna skärgårdsflottan
   3/88 sid 123 Centervalls kanon
     
Braudin, Arne    
   2/03 sid 69 Presentation av Handbok Manöverkrigföring
     
Brogren,  Fredrik    
   2/99 sid 113 Från nationellt skärgårdsförsvar till internationella amfibieoperationer; en utveckling av sjörörligheten
   1/01 sid 9 Att verka tillsammans
     
Börjesson, Henrik    
   4/99 sid 224 Minsystem - grunden för kontroll i det nya  brigadförbandet.
     
   1/00 sid 53 Minsystem - grunden för kontroll i det nya brigadförbandet
     
Böttiger, John    
   4/85 sid 225 Mintjänsten då och nu
   4/88 sid 177 Underhållet av våra fredsutlagda mineringar oh KAFUS-system
   2/94 sid 97 Vad är det som händer i KA-minvapen?
     
Carlesson, Per    
   2/85 sid 141 Operation "Urgent Funy"
   1/94 sid 35 Några minnesbilder från försöksutbildningen med kustjägare 1956 - 1957
     
Carlsson, Christer    
   3/95 sid 201 Människan bakom uniformen
   1/98 sid 35 Den simulerade verkligheten
   1/01 sid 17 Utbildningshjälpmedel
     
Carlsson, Irene    
   2/95 sid 135 Tjänstgöring i finska marinen
     
Carlsson, Per J    
   4/01 sid 156 Globalt transportsystem för svenska amfibiestyrkor
     
Carlstein, Lars    
   1/99 sid 24 Obemannade flygande farkoster
   3/01 sid 125 UAV-system i Försvarsmaktens ledningssystem
 
Cervin, Lars, Medin, Andrew, Lundh Curt, Persson, Bengt
   1/84 sid  Chefsbytesmöte
 
Charysczak, Eugén och Malmors Ingegärd D
   4/98 sid 174 Den telemedicinska konferensen i Visby 1998 - ett steg mot ökat samarbete i Östersjöregionen
     
Comstedt, Örjan    
   2/86 sid 121 Amfibieförbandens sambands- och stridsledningssystem
     
Corneliussson, L-O    
   3/91 sid 127 Kustartilleriet in i 2000-talet
   2/92 sid 85 Amfibie operation
   3/94 sid 127 Två års utbildning vid MHS stabs- och chefskurs
   4/95 sid 265 USA:s marina strategi
   3/96 sid 150 Utlandstjänstgöring i Makedonien
   3/97 sid 161 SHAPE Staff Course
   4/00 sid 174 Några rader från andra sidan
   1/01 sid 39 Recension av "Not mentioned in Dispatches … The history and and mythology of the Battle of Goose Green.". Av Spencer Fitz-Gibbon
   2/01 sid 74 Är vi en del av Europas amfibiska förmåga ?
     
     
Dalsjö, Robert    
   2/88 sid 53 Utvecklingen av amerikansk amfibiedoktrin inför nittiotalet.
     
Danckwart, Jean-Carlos  
   1/86 sid 7 Kustartilleriet i Skåne
   4/86 sid 203 Kustartilleriet i Skåne (del 2)
   1/87 sid  Kustartilleri i Skåne (del 3)
   3/87 sid 127 Kustartilleriet i Skåne - (del 4)
     
   1/89 sid 21 Kustartilleriet i Blekinge - del 2
   3/89 sid 103 Kustartilleriet i Blekinge (forts)
   4/89 sid 211  Kustartilleriet i Blekinge (forts)
   3/90 sid 161 Kustartilleriet i Blekinge (forts)
   4/91 sid 187 Kustartilleriet på Gotland under andra världskriget.
     
     
     
Danielsson, Paul    
   4/97 sid 231 Marinmuseum i Karlskrona
     
Delang, Bengt    
   1/92 sid 13 KA i framtiden
     
Dellner, Hans    
   1/85 sid 35 Erfarenheter av artillerisamverkan mellan armé och kaförband
     
Dennerhed, Andreas  
   4/96 sid 211 Torpedbatteri-/minfältchefskurs i Norge
     
Dolk, Juhani    
   3/01 sid 65 Brigadspaningsplutonens organisation och personal
     
Douglas, Carl    
   2/01 sid 62 Vad är underrättelsetjänst?
     
Durö, Robert    
   1/83 sid 27 Strategisk planering för näringslivet
     
Dygéus, Göte  4/85 sid 193 Gotlands försvar, en viktig säkerhetspolitisk angelägenhet
   1/90 sid 21 Kustartilleriet mot sekelskiftet
   1/91 sid 25 Kustartilleriets områdesförsvar under fientligt luftherravälde.
   3/91 sid 131 Faströrliga och mångsidiga sjöfrontsartillerisystem
   2/99 sid 125 Long live fixed installations and constructions
     
     
Eiland, Hans    
   4/83 sid 205 Sista nytt från KA Vapenavdelning
   2/84 sid 83 Med sikte på framtiden
   1/90 sid 7 Ag marin
     
Eilertsen, Tor Egil    
   2/99 sid 86 Doktrin inför 2000-talet
     
Ekberg, Stig    
   4/87 sid 187 Hundar i kustartilleriet
     
Ekelund, Bo    
   4/93 sid 14 Nu går vi fiendes vapen till mötes
     
Ekelund, Nils    
   1/83 sid 13 Tankar från en KFÖ
   1/84 sid  Stridsplan - vad är det?
   4/86 sid 197 Moderniserat kustförsvar - en nödvändighet
   1 /92 sid 3 Kustartilleriet och framtiden 
   2/92 sid 75 ISOAPC
     
     
Ekeman, Lars    
   4/98 sid 186 Reservofficer i framtiden
     
Ekman, Per-Olof    
   4/83 sid 243 Skeppskanoner till lands.
   3/89 sid 127 Russarö och Utö i elden
   3/90 sid 189 Björkö-batterierna i strid
   3/91 sid 139 För 50 år sedan: Hangöudd som sovjetrysk stödjepunkt 1940-41
     
Ekström, Bengt    
   2/85 sid 161 Europaprojektet
     
Ellebring, Lars    
   3/97 sid 132 Baltic Challenge
     
Ellsäger, Fredrik    
   1/98 sid 40 Nordisk förbrödring
     
Elmström, Ronny    
   3/93 sid 49 Min- och båttjänst
   3/93 sid 115 .. I en sund kropp!
     
Enander, Lars    
   4/91 sid 169 Varvsavveckling gav moderniserad marinhamn
     
Engström, Carl-Johan    
   2/94 sid 83 Ny inriktning för försvaret i internationell tjänst 
     
Enroth, Johan    
   2/90 sid 92 Amfibieförbandens minsystem
     
Ericsson, Jörgen    
   3/01 sid 93 SamMarin - vara eller icke vara
     
Eriksson, Börje    
   4/88 sid 191 Vättaberget - vårdkasberget 
     
Eriksson, Gullmar    
   3/93 sid 127 Bemanningstablå
     
Eriksson, Kerstin    
Eriksson, Kerstin  3/84 sid 131 KA-strukturstudie i planeringssystemet
     
Eriksson, Lars    
Eriksson, Lars  3/01 sid 78 Amfibieförband M/Ä - den svenska skärgårdsflottan undr 1700- och 1800-talen.
     
Eriksson, Leif    
   3/84 sid 165 Studietjänstgöring vid Royal Marines
   1/97 sid 29 Ledning av amfibiebataljon
   4/01 sid 159 Taktiska knölar
     
Eriksson, Per-Axel    
   1/83 sid 23 Civilt managemant för militärt bruk
   3/88 sid 127 Officersrekrytering och avhopp
     
Fagrell, Stellan    
   3/83 sid 167 Fältarbeten för rörliga förband
   2/84 sid 73 Lätt kabataljon - ett "nytt" förband med operativ tyngd
   2/89 sid 87 Underhållet av våra fredsutlagda mineringar - en replik
   3/84 sid 125 Strukturstudien, Kustartilleriets utblick mot sekelskiftet
   4/85 sid 217 KA skyddsstudie
   2/97 sid 59 Nye IKA
   4/97 sid 209 IKA brev till Kustartilleriet
   1/98 sid 4 IKA brev til Kustartilleriet
   1/99 sid 5 Det "nya" Kustartilleriet. Reflexioner med anledning av timad omstruktureringsprocess
     
Fahlander, Bo    
   2/84 sid 93 KA år 2000 - ett debattinlägg
   4/89 sid 199 Reflexioner
   1/90 sid 25 Hotet mot kustartilleriet
     
Federman, Rolf    
   1/96 sid 51 Val av urval
     
Folkesson, Lars    
  4/01 sid 170 En KARIN-historia eller hurusom 12 cm rörlig KA-pjäs m/80 gjorde aktiv tjänst i försvaret
     
Forslund, Johan    
   2/85 sid 171 Kustkorvett 90 - flottans slagkraftigaste enhet
     
Fowler, William    
   2/87 sid 61 Brohuvud - en amfibieoperations anatomi
     
Franzen, Lars    
   4/83 sid 235 Elev vid ATKF (80-82)
     
Fredriksson, Terje    
   2/00 sid 101 Nautisk kompetens i Amfibiekåren
     
Fröberg, K-G    
   1/85 sid 31 Utbildning i skyddstjänst - ett måste
     
Furenius, Mats    
   4/84 sid 225 Officer i NBO - erfarenheter från en ny officersutbildning
     
Furenius, Stefan    
   1/91 sid 5 Områdesförsvar på marinkommandonivå
   4/94 sid 191 Kustjägare i 40 år
   2/00 sid 83 Finska vinterförsöken
     
Fåhraeus, Tonie    
   2/90 sid 75 Amfibieförbandens strid
   1/91 sid 31 En handbok för ledning av kustartilleribrigad
   1/92 sid 25 Amfibiebataljonens slagkraft
     
Fältström, Herman    
   1/89 sid 33 Utbildningen av officerare - en idéskiss
     
Garbrant, Göran    
   1/85 sid 39 Marina uppgifter för hemvärnet
     
Geijer, Per    
   4/84 sid 209 Värnförband - en del av kustförsvaret
     
Geisenheyner, Stefan    
   1/89 sid 43 Försvar mot amfibieoperationer
     
Gernandt, Anders    
   4/89 sid 229 Beridna högvakten  - en riksangelägenhet.
     
Granlund, Hans    
   3/98 sid 101 Doktrin inför 2000-talet
   1/99 SID 63 Övning med operativt rörligt förband
   2/00 sid 75 Framåt mot en enad Amfibiekår - även till utseendet.
   3/02 Multinational amphibious operations
     
Gunnarsson, Thomas    
   3/92 sid 121 Utbildning i kustflottan
     
Gustavsson, Bengt (General)  
   2/93 sid 53 Kustartilleriet i framtiden
     
Gustavsson, Stefan    
   4/93 sid 19 Den ljusnande framtid - Kan den vara vår?
   2/95 sid 97 Framtidens marin
   2/99 sid 59 Marina insatsstyrkor i ett strategiskt perspektiv
   2/01 sid 78 Rapport från en utlandselev; Svensk förnyelse imponerar!!
     
Gyllestad, Per-Erik    
   2/96 sid 69 Debriefing inom utlandsstyrkan
     
     
Hagland, Claes    
   2/92 sid 101 Militärt ledarskap i civil verksamhet
     
Haglund, Magnus    
   3/83 sid 143 Ny IKFN
     
Hagman, Hans-Christian    
   4/92 sid 35 Morgondagens briljanta vapensystem. Konventionella kryssnings-robotars frammarsch.
     
Hagman, H-C    
   3/97 sid 121 NATOs PIP
     
Hagström, Birgitta    
   1/97 sid 42 Krishantering
     
Hammarskjöld, Anders    
   1/84 sid  Kustartilleriförband i ubåtsskydd
   3/85 sid 103 Isvinter
   1/91 sid 13 KA-förband i områdesförsvar
   3/96 sid 119 Kustartilleriet och försvarsbeslutet
     
Hansen, Karl - Wilhelm    
   3/93 sid 81 Chefer minns
     
   3/83 sid 193 Holmögadd 1943 - 1980. Bokrecension
     
Hansson, Lars    
   1/92 sid 37 Kustartilleri vid Bråviken under andra världskriget
   2/97 sid 91 300 år av försvarsansträngningar - och mera därtill
   3/97 sid 178 Officer 2000
   3/98 sid 130 Recension - "Försvarsanläggningar i Stockholms skärgård"
   2/00 sid 106 Bokrecension - Havsbandslinjen i Stockholms skärgård
     
Hansson, Rickard    
   3/00 sid 123 Skärgårdsskytte prov och försök. Kan detta vara något för amfibiebrigaden?
     
Hansson, Tommy    
   1/00 sid 51 ARTE 740
   2/00 sid 89 Arte 740
     
     
Haraldsson, P-E    
   1/93 sid 17 Kustförsvarets luftvärn moderniseras
     
Hasselgren, Klas    
   1/83 sid 39 Att rekrytera kustartillerister
     
Hassgård, Ulf    
   3/00 sid 143 Ledningsträning i Amfibiekåren
     
Hecker, Sten/Ronny Andersson  
   1/95 sid 28 Lednings- och informationssystem för marina stridskrafter
     
Heden, Claes-Göran     
   1/84 sid  Fördröjningsstrid i skärgård - ett exempel på genomförande inom spärrbataljons ram.
   3/85 sid 109 Erfarenheter från besök vid Royal Marines
   2/86 sid 101 Kustjägarkompaniets roll i amfibiebataljonen
   2/92 sid 65 Intryck från ambasaden vid stranden av Seined
   3/96 sid 139 Svensk samverkansofficer i NATO under IFOR-uppdraget "JOINT ENDEVOUR 1995-96"
   4/96 sid 193 Ny IKA
   1/97 sid 7 KA i försvarsbeslutet
   2/97 sid 57 8 stimulerande månader
     
Helsinger, Peter    
   2/97 sid 111 Sjökartan
     
Henricsson, Bo    
   4/91 sid 177 Svenska Fältsjukhuset i Saudiarabien - SA01
     
Henriksson- Krusell, Joakim  
   4/96 sid 207 Rakettroppchefskurs vid Rödbergodden Fort
     
Hertzberg, Bengt    
   1/85 sid 45 Marinens officershögskola
   1/86 sida 25 Kustartilleriets fasta artiller mot sjömål - nuläge och utveckling
     
Hesselman, Fredrik    
   2/03 sid 60 Rapport från Vietnam
     
Hildingsson, Sven och Björkman, Gunnar  
   1/99 sid 40 Kontrolltjänst med kvalitet
     
Hillelsson, Fredrik    
   3/86 sid 135 Marinens nya lednings- och understödsorganisation
   1/89 sid 3 Produktion av amfibieförband
   2/92 sid 69 The Royal college of defence studies 1990
     
Hobro, Rickard    
   3/84 sid 159 Finska kustartilleriet
   4/97 sid 218 Utbildning i kustartilleriet
     
Holmberg, Jonas; Lantz, Hanna  
   1/97 sid 49 Reserapport från Carlskrona
     
Holmgren, Lars    
   4/83 sid 217 Effektivitetshöjningar med konslutinsatser
   4/84 sid 251 Ge namn åt transportbåtarna
     
Holst, Fredrik A    
   2/96 sid 85 Internationell humanitär rätt (folkrätt)
     
Hultin, Bo    
   4/88 sida 187 Hela Sverige skall försvaras
     
Hultqvist, Rof    
   1/93 sid 5 Passiva spaningssystem i integrerade luftvärnssystem
     
Hägglund, Sture    
   3/93 sid 115 En sund själ
     
Hällgren, Gunnar, Sundin, Kurt  
   3/93 sid 71 Markstrid, granatkastare- och robottjänst
     
Härdelin, Thomas    
   1/93 sid 55 Robotsystem 17
     
Höfnell A, Berntsson, T    
   4/99 sid 204 Interoperabilitet med Robotsystem 17
     
Högström, V, Andersson, R, Nordin, A, Svensson, B, Lundin P-Å, Johansson, L
   3/93 sid 57 Samband, stridsledning
     
Ihalainen, Mika    
   1/03 Utnyttjar vi tidigare erfarenheter inför uppbyggnaden av ATU:n?
   4/94 sid 180 Att landstiga med Royal Marines
     
Isacsson, Joachim    
   2/95 sid 140 Med Nordbat 2 i Bosnien
   4/98 sid 136 Krishantering i Afrika - militärt utvecklingsarbete
     
Jarneberg, Eric    
   3/93 Sid 45 Chefer minns
     
Jernvald, Per    
   2/99 sid 110 Bevakningsbåtsdivision ?
     
Jinnerstrand, Ulf    
   2/97 sid 77 Ledningsträning - den stimulerande verkligheten
   1/98 sid 28 Swedish PSO C31 training
     
Johansson, Bengt-Arne  
   2/86 sid 85 Amfibiebataljonens strid
   4/83 sid 221 Taktik för KA:s nya markstridsförband
   3/87 sid 143 "Taktiska knölar" - en presentation
   2/90 sid 117 Klarar vi att skapa amfibiebataljoner med god förbandsanda?
   3/83 sid 147 Ny markstridsorganisation i KA
     
Jonsson, Mikael    
   4/94 sid 202 Utnyttjande i kustartilleriet av arméns reglementen för indirekt eld mot markmål.
   3/83 sid 157 Tjänst som 1a i spärrbataljonsstab
     
Jonsson, Urban    
   1/85 sid 15 Fältlarbeten - utveckling
     
Jontell, Stefan    
   4/00 sid 166 Amfibiebrigaden förband för framtiden
   
KA Brigad-, regements- och skolchefer  
   1/99 sid 13 Sverige Behöver ett kustförsvar
     
Karlsson, Carl A    
   3/96 sid 166 MHS - ÖB skola för att utveckla militära chefer och militärt ledarskap
     
Kautto, Henrik    
   4/96 sid 215 Rapport från UNA VEM, Angola
   1/97 sid 47 Lyssnar på regnet
     
Kjellberg, Bengt    
   2/89 sid 61 KAROF 60 år - 2
     
Kristensson, Bertil    
   4/89 sid 159 Personalutveckling - ett område där mycket händer.
   2/83 sid 83 Reglementsarbetet i kustartilleriet
     
Kuchler, Markus; Söderström, Magnus  
   2/01 sid 70 Kompetens - en färskvara
     
Kviman, Sven-Olov    
   1/00 sid 33 Båtutvecklingen inom KA- vikten av användargrupper
   2/86 sid 111 Amfibieförbandens båt- och minmateriel
   4/92 sid 11 Ultralätt ytattack  (tillsammans med Roberg Dalsjö)
     
Kärnekull, Erik    
    1/96 sid 41 Underrättelsefunktionen inom kustartilleriet. När övas den?
   2/96 sid 73 Underrättelse- och spaningstjänst inom operativt rörliga kustartilleriförband
     
Lange, Henrik    
   4/93 sid 28 Beredskapsminnen
     
Larsén, Åke    
   3/94 sid 135 Kustjägare. Utbildning och utveckling 1957 - 1966
     
Larsson, Lennart    
   1/90 sid 49 Beredskapsminnen
     
Leffler, Lars    
   3/87 sid 145 Kustartilleriets framtid - inledningsanförande vid taktiska knölars höstmöte 1987
     
Lidén, Peter    
   1/01 sid 13 Amfibiestridsskolans vinterutbildning med kaptenskursen
     
Liedstrand, Karl Arne    
   4/86 sid 237 Att blicka in i framtiden
     
Lindberg, Johan    
   3/97 sid 198 Mitt liv som MA/ADC
     
Linden, Rolf    
   4/90 sid 213 Att hålla garden uppe
     
Lindgren, Bertil    
   3/93 sid 15 Femtio år efter Klondyke
     
Lindgren, Christer    
   4/95 sid 277 Räddningstjänstskolan - en marin resurs
     
Lindgren, S    
Lindgren, S  3/93 sid 105 KA 5 får en egen marsch
     
Lindkvist, Anders    
   3/93 sid 121 Lumpen" ur en 20-årings perspektiv 1967 - 68
     
Lindkvist, Ludwig    
   3/00 sid 131 Bordning i Marinen
     
Lindström, Mats    
   4/88 sida 175 Terminologi; Logik eller Tradition)
   4/92 sid 15 Några tankar efter KFÖ med fast batteri
   4/91 sid 165 Några tankar om de lätta fasta batterierna idag och i morgon
   1/90 sid 39 Alla kungens hästar och alla kungens kustrobotar
   4/02 sid 171 Livet som reservofficer i Kustartilleriet och Amfibiekåren
   4/02 sid 178 En vital 100-åring.
   1/97 sid 35 Avveckling in absurdum
     
Lindvall, Stefan    
   3/99 sid 162 KA - ett namn även för 2000-talet
     
Lindwall, Åke    
   1/96 sid 9 Oro över Östersjön - Del 2 av 2
   4/95 ais 233 Oro över Östersjön - Del 1 av 2
     
Ling, Conny    
   1/97 sid 39 Styrda vapen sämre än väntat
     
Lodén, Sven Erik    
   3/97 sid 193 Angola UNDPA
     
Lodenius, Kjell    
   1/86 sid 3 IKA har ordet
     
Lotén, Rune    
   1/94 sid 61 Beredskapsminnen
     
Lovén, Lennart    
   1/90 sid 43 VI 90 och kustartilleriets krigsförband
     
Lund, Johnny    
   2/93 sid 61 Ultralätt ytattack, ett debattinlägg
     
Lundbeck, Per    
   1/96 sid 5 Ledare
   4/90 sida 209 IKA har ordet
   2/91 Kustartilleriförband en grundsyn
   2/93 sid 59 Kommentarer till ÖB tal
   4/84 sid 191 Kabrigadchefens ledning
   3/92 sid 113 Ledare TIKA
   1/94 sid 3 Internationella insatser
   2/94 sid 68 Personalen - vår viktigaste resurs.
   1/95 sid 7 En samling för framtiden
   3/96 sid 117 En framtid för kustartilleriet
   4/96 sid 189 Vägen framåt
   1/97 sid 5 KA-klubben utveckling eller avveckling
     
Lundberg, Bengt    
   2/89 sid 89 Hanstholm fästningen - en bokrecension
     
Lundberg, Gustav    
   3/84 sid 143 KA ungdomsutbildning
     
Lundell, Arne    
   2/03 sid 72 Tungt järnvägsartilleri
     
Lundell, P A Arne    
   4/01 sid 173 Robotskjutning vid Medelhavet
     
Lundh, Curt    
   1/83 sid 5 Utåtsjakt vid kaförband
   2/90 sid 103 Amfibieförbandens båtmateriel
     
Malmgren, Sture    
   4/87 sid 169 Krigsförbandschef - några tankar
   4/87 sid 173 Planläggningsmetodik vid kabataljon
   4/87 sid 177 STRIKA-85
   4/92 sid 5 Tummen som blev en vante
   2/99 sid 106 Projekt Kustartilleribrigad
   4/00 sid 171 Att lämna den aktiva tjänsten
     
MHS/TAK    
   4/96 sid 203 Officer nu och i framtiden
     
Moore, Michel    
   2/03 sid 58 Kommentar till Wictor Phaléns recension av FÖRSVAR I FÖRÄNDRING
     
Nedfors, Christer    
   3/85 sid 99 Rörlig LV-tropp 75 M
     
Neumuller, Jan F    
   4/90 sida 239 Hur kustjägarna kom till 
   3/92 sid 145 Våra fantastiska förhandlare
     
Nielsen, Kaj    
   4/89 sid 205 Marinens krigshögskola (MKHS)
     
Nilsson, Hans-Olof    
   2/92 sid 99 Operativa minimikrav - inte A- och B-lag!
     
Nilsson, Jan I    
   1/94 sid 41 Kustjägarminnen - Reflexer från "Den gamla goda tiden" 1956- 1957
     
Nilsson, Ola    
   3/94 sid 153 FN-observatör på Balkan
   4/96 sid 223 Bosnien igen ?
     
Nilsson, Olle    
   2/01 sid 53 Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten.
   2/01 sid 56 Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten.
     
Nilsson, Roger    
   1/96 sid 28 Två veckor med danska fältartilleriet.
     
Niska, Juhani    
   1/91 sid 37 Finske inspektören för kustartilleriet öv juhani Niska föredrag vid KA-klubbens höstmöte 90-10-03
   2/92 sid 47 Finlands kustartilleri inför 2000-talet
     
Nordbeck, Björn    
   3/87 sid 111 Kustartilleriet under isen
   4/93 sid 4 Kustartilleriet skjuter skarpt
   3/86 sid 177 Ny teknik under vattnet
     
Nordenmark, Johan    
   3/01 sid 108 Amfibiebrigadspaningskompaniet
     
Nordgren, Rune    
   4/97 sid 237 Fort Siloso - Singapore
     
Nylén, Karl-Erik och Arweström, Krister
   2/86 sid 81 Systemledningen har ordet
   3/89 sid 95 Produktion av amfibieförband
   2/90 sid 67 Systemledningen har ordet
     
Olsen, Jan    
   1/93 Sjötransporttaktik vid KA-förband
     
Olsson, Göran     
   1/92 sid 19 Framtidens kustartilleri
     
Olsson, S Ingemar C    
   3/84 sid 155 Första reservofficerskursen för blivande major i KA-reserv
     
Osswald, Anders    
   2/90 sid 95 Sambands- och stridsledningsmateriel för amfibieförband
     
Otterstedt, Jan    
   4/85 sid 209 Avvärja luftlandsättning - men hur?
     
Owermohl, Curt    
   4/91 sid 209 Utbytestjänstgöring
     
Pahlen, Wictor    
   1/96 sid 37 Breddad hotbild
   2/89 sid 75 Krigsplacering av ka reservofficerare
   3/01 sid 101 Slutreplik
   2/01 sid 49 Ställ in SamMarin för gott ?
   2/00 sid 75 Reservofficerare i framtidens Amfibiekår
   4/94 sid 173 Stridsberättelsen - ett instrument för utveckling
   4/94 sid 176 Debriefing - ett annat instrument för utveckling
   2/85 sid 145 Framtida krav på reservofficerare
   1/99 sid 51 VO/Serg i KA-klubben
   1/94 sid 11 Eldkraft är inte allt
   2/03 sid 53 Recension av FÖRSVAR i FÖRÄNDRING
   3/96 sid 175 KAROF:s krishanteringsseminarium 1996
   2/96 sid 93 KAROF:s ledarskapsseminarium 1995
     
Persson, Lars-Göran    
   3/83 sid 196 Tyska kustartilleriet i Norge 1940 - 45. Bokrecension
   3/86 sid 163 Ubåtsskyddet måste bli bättre
   3/93 sid 63 Chefer minns
   3/02 sid 98 Bakgrund till bihang avseende jubilums symposium den 6:e maj 2002
   4/02 sid 131 Marinen firade Kustartilleriet/Amfibiekåren 100 år.
     
Pettersson, Per-Åke    
   4/84 sid 233 Transportbåt större - 85 (TpbS-85)
     
Puurtinen, Pertti    
   3/02 sid 111 Joint Operations Cdngre (JOC) Högkvarteret FKOR
   4/01 sid 166 Utbytesbesök vid Nylands brigad
     
Ramsby, Anders    
   3/94 sid 158 Marinens sjukvårdsskola
     
Rasmusson, KA    
   3/93 sid 11 Till flydda tider
   3/93 sid 91 Ytterförläggning
   3/93 sid 137 Roliga episoder (tillsammans med Bertil Lindgren)
     
Ressel, William    
   3/01 sid 102 "Sealift" - en betraktelse ur svenskt perspektiv
     
Richter, Fritz    
   3/87 sida 149 Kadettminnen från seklets början
     
Rinne, Timo & Hildingsson, Fredrik  
   2/97 sid 106 Kvinnor i försvaret
     
Roglert, Magnus    
   4/98 sid 180 Samövning Uppsalapolisen - Spaningspluton/Amfibiebataljon
     
Roos, Patrik    
   4/88 sid 147 Studietjänstgöring vid USMC
     
Rosenblad, Göran    
   1/97 sid 19 Ledning i ett förändrat kustförsvar
     
Rosholm, Mikael    
   3/90 sid 151 Kustartilleriets specialistkurs
     
Rubarth, Ulf    
   3/87 sid 107 Tillträdande IKA har ordet
   2/89 sid 60 IKA har ordet
   4/89 sid 153 Kustartilleriet i VI 90 - ledare
     
Rundquist, Bengt    
   3/83 sid 161 Ledarskap för kvalitet
     
Rydén, Alex    
   1/01 sid 29 Kongl Calmare Regemente , tidigt kustförsvars- och amfibieförband
     
Rydkvist, Lars Göran    
   2/83 sid 69 Områdesbundet försvar
     
Samuelsson, Hans    
   1/93 sid 11 IR-spanare Saab IRS-700
     
Sandahl, Dag    
   1/83 KA-brigadens präst
     
Sandström, Björn    
   3/83 sid 137 Neutralitetsförsvar kontra invasionsförsvar
   1/84 sid  Spärrbataljonschefs ledning
     
Sandström, Richard    
   3/98 sid 132 Nordens största IT-seminarium den 28:e november
     
Schörling, PeÅ    
   3/92 sid 129 Vems behov tillfredsställer du som lärare?
     
Signaturen PM    
   1/87 sid Kvinnor i det militära - ett hett nyhetsstoft?
     
Sjögren, Jan    
   3/93 sid 85 Sjukvård
     
Sjöholm, Bengt    
  4/89 sid 173 Det nya bemannings- och utbildningssystemet
     
Smith, Oscar    
   3/95 sid 193 Exchange between midshipmen for the Royal Netherlands Marine Corps and the Royal Swedish coast artillery
     
Sobéus, Urban    
   2/84 sid 105 Gotska Sandön
   2/99 sid 132 Kustartilleriet i Stockholms skärgård och Ålandsfrågan
   3/99 sid 165 SEP, RYS och ZBIK, de polska ubåtarna. Ett 60-års minne.
  3/96 sid 125 Baggenstäket under 300 år - del 2
   4/96 sid 231 Baggenstäket under 300 år - del 3
   2/96 sid 61 Baggenstäket under 300 år - del 1
     
Solbe, Claes    
   4/85 sid 201 Sabotagehot mot KA-förband - våra åtgärder
     
Steine, Jan    
   4/01 sid 159 Den norske Kystjegerkommandoen
     
Stenkvist, Jörgen; Carlsson Juhani; Carling, Jonas
   4/95 sid 251 Rapport efter deltagande i Invitational Military Kayak Paddle 1994
     
Stjernfelt, Bertil    
   2/99 sid 104 Det glömda vapenslaget
   4/99 sid 222 Kustartillerivisa m/ä och m/ny
   2/90 sid 119 Rörligt kustförsvar - ingenting nytt under solen
   2/83 sid 87 Fiedrich Ruge - en marin rese
   2/93 sid 7 Kampen för kustjägare
   1/95 sid 9 Apropå - Dags för namnbyte
   2/95 sid 119 Jubilerande invasionskust
   1/ 00 sid 56 Anmälan om bok om svensk FN-insats på Cypern samt avhandling angående den finskestniska spärren
   4/96 sid 243 Generalmajor Bo Varenius
   2/97 sid 95 En beredskap, som icke behöver sättas i funktion, är bättre än improvisation, till vilken nöden själv tvingar
     
Sundin, Kurt    
   3/93 sid 127  "… Och sen då …"
     
Sunesson, Torbjörn    
   4/91 sid 159 Historisk viskning
     
Svedjemo, Lars Ellebring    
   3/93 sid 23 Artilleriutbildning vid KA 5 under 50 år
     
Swedlund, Sten    
   1/84 sid  Bokrecension Havsvargar
     
Swedman, Peder    
   2/97 sid 87 Övning med datoriserat lednings- stödsystem
     
Svensson, Göran    
   4/97 sid 234 Cristinelundsbefästningen
     
Svensson, Robert    
   1/00 sid 8 Språkbruk inom fredsbefrämjande verksamhet
     
Syrén, Håkan    
   1/84 sid  Rörlig rörlig spärrbataljon
   3/86 sid 143 Kustartilleriets områdesbundna förband, nu och i framtiden
   3/86 sid 169 Marinens utbildningssystem
     
Söderlind, Håkan    
   4/89 sid 225 Fredsskådeplats Sinai - en bokrecension
     
   4/00 sid 181 Lägesrapport KA 100 år.
   2/94 sid 93 Karriärväxling - vad är nu detta?
     
Söderman, Lars-Gustaf    
   2/94 sid 111 Saxat ur mina memoarer.
     
Taube, Gustaf    
   1/85 sid 75 Släpp organisationstänkandet - tänk funktionellt
     
Thomsson, Sune    
   3/88 sida 133 C-skyddsutbildning under KFÖ
   3/85 sid 123 Fasta minsystem i USA
     
Thornelius, Jan-Axel  
   3/95 sid 169 Rörliga kustartilleribrigader och marint territorialförsvar
     
Tillberg, Kenneth    
   3/89 sid 137 Säkra sjömålseffekten - satsa på luftskyddet!
   2/03 sid 40 Några tankar om framtida logistik
     
Torp, Fredrik