Aktiviteter 

Utöver det som redovisas nedan läggs information också ut på följande Facebook sidor


GSGBGKF
GSGBG Mässen
MKV/KA4
AMF4 fd KA4

Beskrivning:
    Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
    Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
    Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
    Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
    H:\Mina webbplatser\kamratforeningen\bilder\gold.gif

Aktiviteter  2024

18 april    Kamratföreningens årsmöte. Föredrag ESO

2 Maj Vårresa till Vinga och Känsö (se inbjudan)

Preliminärt genomförs Kamratföreningsträff sista helgen i augusti med KA 1 som arrangör

De flesta onsdagar arbete i traditionsrummet.
Ta kontakt med Bertil Kärnefelt om du vill hjälpa till!

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
     Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
     Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
     Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
     Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
     Beskrivning: Beskrivning: H:\Mina
     webbplatser\kamratforeningen\bilder\gold.gif

Öppen mäss våren 2024

1 feb        Preliminärt föredrag från C FömedC
 
7 mars     Preliminärt föredrag från C Göteborgs Garnison
 
21 mars   FVMA årsmöte.

18 april    Kamratföreningens årsmöte. Föredrag ESO
 
23 maj     Reservofficersföreningen i Göteborg ansvariga.Om ingen ytterligare information är knuten till ovanstående datum gäller följande:

16.00 Baren öppnar
16.00 - 17.30 Möjlighet till mat i matsalen

18.00 Föredrag enl ovan
19.00 Enklare förtäring, vanligtvis varmkorv.

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
     Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
     Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
     Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
     Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
     Beskrivning: Beskrivning: H:\Mina
     webbplatser\kamratforeningen\bilder\gold.gif


Meddela oss adressändring!

När du byter bostad, glöm inte bort att meddela oss så att vi kan ändra i medlemsregistret.
Samma gäller om Du skaffar eller byter E-postadress.
Du meddelar oss enklast via E-post -
GSGBGKF@gmail.com

Beskrivning:
    Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
    Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
    Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
    Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
    H:\Mina webbplatser\kamratforeningen\bilder\gold.gif