Aktiviteter 

Utöver det som redovisas nedan läggs information också ut på följande Facebook sidor


GSGBGKF
GSGBG Mässen
MKV/KA4
AMF4 fd KA4

Beskrivning:
    Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
    Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
    Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
    Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
    H:\Mina webbplatser\kamratforeningen\bilder\gold.gif

Aktiviteter hösten 2023

10 aug:        Möjlighet att följa med Hemvärnets veteranförening till Grimeton

24 - 27 aug: Kamratföreningens resa till Härnösand KA5 (mer info här )

13 sept:      Kamratföreningssektionen arrangerar en guidad visning av Carlstens fästning på Marstrand. Transporter till och från Marstrand sker genom egen försorg på tid som medger att vi kan ta färjan över som avgår 10:37.
Guidningen tar sedan cirka en och en halv timme .

Aktiviteten är kostnadsfri för medlemmar. Anmälan sker till Sune Forsmark.
suneforsmark@gmail.com
alt 076 2337172
senast måndag 11 september.

7 okt:           Regementsmarschen

19 okt:    Kamratföreningssektionen arrangerar sitt traditionella höstmöte. Upplägget följer samma koncept som de två senaste åren med följande innehåll.

11:30 samling på Älvsborgsmässen, möjlighet att äta lunch på egen bekostnad.

12:30-17:00 information om och studiebesök vid aktuell verksamhet vid Amf 4. Programmet är i dagsläget inte helt fastställt men det kommer bland annat att innehålla:
-  besök vid Amf 4 simulatorcenter med StriSim, körsimulator mm.,
- information om Amf 4 ansvar vid mönstring av ungdomar vid nya Plikt- och Prövningsverket (PPV)
- ytterligare någon/några aktiviteter som vi i dagsläget inte kunnat bekräfta.

17:00 Höstmötesförhandlingar

18:00 Föredrag om amfibiesystemets utveckling. Övlt Fredrik Hesselman, stf C Amf 4.

19:00 Buffémiddag

Aktiviteten är kostnadsfri för medlemmar. Anmälan, inklusive personnummer, sker till Sune Forsmark, 076-2337172, suneforsmark@gmail.com senast 12 oktober.

Väl mött!

Styrelsen


Beskrivning:
    Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
    Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
    Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
    Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
    H:\Mina webbplatser\kamratforeningen\bilder\gold.gif

Öppen mäss hösten 2023

Torsdag 31/8  Information om försvarsberedningens arbete
Torsdag 21/9  Niklas Trygg berättar om utbildning av Ukrainska soldater
Torsdag 12/10 Sverige 500 år
Torsdag 19/10 Information om amfibieförbandens fortsatta utveckling
Torsdag  2/11   Information om MRV och dess framtid
Torsdag 16/11  ROSIG, föredrag enl senare order
Torsdag 30/11  Barbara, information om artilleri och luftvärn

Om ingen ytterligare information är knuten till ovanstående datum gäller följande:

16.00 Baren öppnar
16.00 - 17.30 Möjlighet till mat i matsalen

18.00 Föredrag enl ovan
19.00 Enklare förtäring, vanligtvis varmkorv.

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
     Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
     Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
     Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
     Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
     Beskrivning: Beskrivning: H:\Mina
     webbplatser\kamratforeningen\bilder\gold.gif

Meddela oss adressändring!

När du byter bostad, glöm inte bort att meddela oss så att vi kan ändra i medlemsregistret.
Samma gäller om Du skaffar eller byter E-postadress.
Du meddelar oss enklast via E-post -
GSGBGKF@gmail.com

Beskrivning:
    Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
    Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
    Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
    Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning:
    H:\Mina webbplatser\kamratforeningen\bilder\gold.gif