Öppen mäss – Allmän information

 Vilka är mässen öppen för?

Verksamheten vänder sig till alla som innefattas av uttrycket ”garnisonsfamiljen”

I nuläget innefattar denna grupp nästan 4000 individer:

• Heltidstjänstgörande inom Käringbergets garnisonsområde – 1000.

• Deltidsanställda knutna till garnisonens insatsförband – 2000.

Medlemmar i föreningar, t.ex. veteran-, kamrat- och traditionsföreningar, vilka har verksamhetsavtal med garnisonen – 1000.

 

Tillträde till garnisonsområdet

Vid de tillfällen då Öppen mäss genomförs gäller följande tillträdesbestämmelser

Förplägnad

Vid öppen mäss finns tre alternativ för att erhålla mat om så önskas