Bogserbåten Barbara

Bogserbåten Barbara förliste i hårt väder utanför Galtö den 29 aug 1950 varvid 9 personer dog.

Olyckan väckte stor förstämning och gav rubriker i många tidningar. Här är några.

Utdrag ur:

Stockholmstidningen

Svenska Dagbladet

Ny Tid

Morgonposten

Göteborgstidningen

Göteborgs Handels – och Sjöfartstidning

De föllo på sina poster (om minnesstund för de omkomna)

Diverse artiklar och reportage

Bild Minnesstund Barbara 2007

Bild Minnesstund Barbara 2012