Veteranverksamhet

 

Här är länkar till aktuella dokument som styr Försvarsmaktens stöd till Kamratföreningar samt dokument som styr veteranverksamheten i Sverige

 

Här kan Du läsa utredningen om Försvarsmaktens stöd till kamratföreningar. Klicka här.

Läs En svensk veteranpolitik, del 1. Klicka här.

Läs ”En svensk veteranpolitik, del 2. Klicka här.

 

Här kan Du läsa ”Försvarsmaktens handlingsplan för stöd till veteraner”. Klicka här.

 

Här är ett PM om hur SMKR och Fredsbaskrarna samarbete beträffande veteranstöd skall kunna tänkas utformas. Klicka här.

 

Här kan Du ta del av SMKR yttrande över "En svensk veteranpolitik". Klicka på denna länk:

 

 

Video - Veterandagen 2017 (1 h)

 

VeterankortetOm Veterankort

Sedan sommaren 2014 har Försvarsmakten utfärdat veterankortet. Kortet kan beställas av samtliga veteraner i Försvarsmakten – såväl utlandsveteraner som av dem som varit anställda och tjänstgjort nationellt. Veterankortet visar att du har gjort en insats för Sverige och att du aktivt valt att behålla kontakten med Försvarsmakten efter tjänstgöringen.

Kortet fungerar även som ett förmånskort, framförallt i form av erbjudanden som kan användas hos flera företag och organisationer i hela Sverige. Förmånerna sammanställs på den här hemsidan och presenteras under ”erbjudanden”. Vilka företag som medverkar och vilka förmåner respektive företag erbjuder förvaltas och administreras av Svenska Soldathemsförbundet, soldathem.org

Du beställer Veterankortet via Försvarsmaktens hemsida. Klicka här.

Veterankortet har även en egen webbsida som Du når genom att klicka här