Om Älvsborgsön

300 år

Avskedet från Älvsborg

Älvsborgs fästning ett kärt och dyrbart minnesmärke

Ståthållar och hövitsmän å Älvsborgs slott

Anfallet på Nya Älvsborg 1719

Några anteckningar om krigshändelserna under det Stora Nordiska kriget

Fastställt Utredningsreglemente för Älvsborgs Fästning, Ammunitionsuppbörd. Artilleriammunition 1914.

Berättelse över år 1925 påbörjad konservering av Ny Älvsborgs fästning

Berättelse över konservering av Ny Älvsborgs fästning åren 1931 och 1932

Älvsborgs Fästning, Anders Bothén

Nya Älvsborgs verkliga eldprov, Artikel i Nytt Hisingen 14 april 1977

Striderna vid Göta Älvs Mynning 1717 och 1719 av Oswald Kuyienstierna

En promenad från Lilla Bommen till Röda sten (Stadsdelsnytt Hisingen, av Örn Lindstrand