Dryckesvisa för KAMRATFÖRENINGEN

Text: Erik Dempe (nedtecknad år 22 juni 1943)

Mel: Fritiof Anderssons paradmarsch (sjunges hurtigt)!

Brevet med bakgrund till visan

 

Fyll i Ditt glas Du KA-man och sjung så gott Du kan.

Här ska Du se, åter de me, allt som går att dricka.

Ja, blått och rött är färgerna, som passar för en man.

Ja dricker, kamrat,

för Dej som soldat

och för din vackra flicka.

Jag hurra vill för KA ett, för tvåan och för tre,

men FYRAN i mitt hjärta bor, för den jag liv vill ge,

Fatta ditt glas och höj din arm, låt bockenfocken gå.

Tack ska Du ha,

så ska de va,

bland pojkarna de blå.

 

Brevet

Göteborg den 22 juni 1943

Flaggjunkaren Herr J Nyström

Byggnad 6

NYA VARVET

Från senaste träff med KA 4:s kamratförening på HÖNÖ, vilken är i angenämt minne bevarad, erinrar jag mig klubbmästare Egerdals anmodan, eller var det order, att insänd förslag till s. k . nubbevisa, varför jag härmed översänder mitt lilla opus, om det nu kan stå sig i konkurrensen, med massor som förmodligen redan kommit Eder tillhanda. Folk är ju pigga på att skriva vers i vårtider.

Den lyder som följer

Fyll ditt glas Du osv (Se ovan)

Den kan synes väl lång med då jag tänkt mig den som en slags "stridssång" att sjungas även vid groggen, kotterivis eller solo, tro jag nog att det bör kunna gå, Härmed vare dock hur som helst. HÅLL TILL GODO.

                            Hälsningar

                        Erik Dempe