Om Känsö

Känsöminnen. Ett antal olika befattningshavares upplevelser på Känsö

Den siste karantänmästaren på Känsö, och Kongl. Quarantainen Känsö - Utdrag ur GP Lördagsbilaga 14 januari 1933

Känsö karantänanstalt. Dokument i Gbg Garnisons Traditionsrum

Känsö - en ö med anor Utdrag ur KA-fyren 1960

Fågellivet på Känsö. Författare Stig Magnusson, 1965

Känsö 1770-1997 ur historisk och litterär synpunkt, Författare Gustav Lundberg

Känsö 1818 -  1968. En sammanställning på uppdrag av dåvaramde Fo-befälhavare och Kustarilleriförsvarschef, Birger Björnsson 1968

Känsö karantänanstalt  (från 1770 - 1936)

Känsö Flora 1996. Författare Lill Weibull.

Kortfattad geologisk beskrivning av Känsö. Omarbetning efter uppsats av fil.mag. Palmqvist (vpl. på KA4 -62) på förslag av major Sprakarn.

Känsö - Idyll i södra skärgården

Känsö karantänanstallt - kort historik

Karantän i havsbandet - sjöfolkets skräck

Känsö - Fortverket

Känsö Karrantänsinrättning 1804-1933. Lars Öberg (Kan lånas)

Anteckningar i samband med besiktning av Kyrkogårdarna  på Känsö och Aspholmarna den 11 nov 1955. Göteborgs Kyrkogårdsstyrelse.

Om Känsö  Utdrag ur Styrsö socken - Dess historia från forntid till nutid. Källa "Styrsö Socken, Danbratt/Odenvik 1966"

Om tillträdesförbud samt ordningsbestämmelser   

Känsö flora - förslag om fridlysning (Professor C Skottberg 1936)

Om överflyttande av Stora Känsö från Domänstyrelsen till Marinförvaltningen