Traditionsrummets Bibliotek

Kamratföreningen har ett bibliotek i traditionsbyggnaden i forthamnen.
I
anslutning till biblioteket finns en instruktion hur du  lånar böcker. Fjärrlån är möjligt men då får Du stå för  portokostnaden.  Flertalet titlar har av naturliga skäl militär anknytning, d v s reglementen,  handhavande beskrivningar, tidskrifter m m men det finns även böcker som berör Göteborg med mera.

Flertalet tidskrifter är inscannade eller finns redan på "nätet" (framgår av bokförteckningen). Inscannade tidskrifter kan lånas digitalt, d v s skickas över som bifogad fil eller hämtas på "molnet".

Utöver vårt eget bibliotek finns möjlighet för medlem att låna böcker ur Garnisonssällskapets bibliotek på Älvsborgsmässen.

Samtliga titlar och placering (traditionsrum/mäss) framgår av  bokförteckningen (pdf-fil)

Har du frågor eller synpunkter så kontakta gärna oss i Biblioteksgruppen som nu består av: Nils Wikander (nilswikander@hotmail.com) och Lars-Olof Gustafson (log_mobile@telia.com).. Uppdatering av biblioteket sker kontinuerligt

Till bokförteckningen. (uppdaterad sept 2018)

Nytillkomna böcker (senast uppdaterad april 2018)

Boknyheter juni juli 2019

Nytillkomna böcker maj 2019