För att bli medlem i Garnisonssällskapet Göteborg kamratföreningssektion (tidigare Göteborgs Garnisons Kamratförening) krävs att Du gör en ansökan som kan behandlas vid nästkommande styrelsemöte. Efter att styrelsemötet har genomförts kommer Du att få besked om Du antagits eller ej. Efter antagningen får Du ett introduktionsmail som innehåller allt Du behöver veta avseende kamratföreningen och dess syfte. Du uppmanas också att betala medlemsavgiften, f n 150 kr. Avgiften sätts in på plusgirokonto 921 20 51 - 8. Medlemsskapet förnyas årligen så länge Du betalar medlemsavgiften (senast den 31 mars).

Dataskyddsförordningen. 

I och med att Du betalar medlemsavgiften godkänner Du också att föreningen registrerar de uppgifter som behövs för styrelsens administration av föreningen. Läs här om dataskyddsförordningen.

Ansökan gör Du via detta formulär.