OM KA 4                              

KA 4 i pressen 1942 - 2005 MKV
Underofficerare vid KA 4 (Utdrag ur Sveriges Underofficerare 1907-1947) Bildserie: Avtackning av Kmd Carl-Gustav Hammarskjöld  1995-03-31
Foton ur Flfu Jens Iverséns album (pdf) Bildserie: Avtackning av Övlt 1 Anders Hammarskjöld 1997-03-21
Diverse foton från KA 4 verksamhet (pdf)
KA 4 10 år (Bildserie från firandet 1952) (pdf)
Foton från bygget av KA 4 hamn 1952-1956 (pdf)
Inryckning till Befäls 1956 (pdf)  
Inryckning till Befäls 1957 (pdf)  
Rekrytfälttävlan vid BefälS 1957
Soldatfälttävlan vid BefälS 1957

Invigningen av Officershögskolan aug 1981 (pdf)

10.spärrkomp övningar 1961 (pdf)
KA 4 25 år (Bildserie från firandet 1967) (pdf)  
KA 4 40 år 1982 (Häfte utgivet vid Regementets 40-års jubileum 1982)
Officerssällskapets jubiléumsmiddag vid Regementets 40-års firande  
Från Kustartilleri till amfibie på Västkusten (Bok som finns att köpa. Kontakta kamratföreningen)

 

 

 

 

 

 

 

 

Västkusten med KA 4 (Utdrag ur boken "Kustförsvar") Anm: Boken finns att köpa. Kontakta kamratföreningen

Regementets dag och Amf 4 nedläggning 2005 (Bildserie sammanställd av Arne Fridolfsson)