Kamratföreningssektionen

Föreningens tillkomst

Kamratföreningens idé

Om Anskaffningen av fanan

Stadgar


             

Styrelsen har följande sammansättning


Ordförande
Peter Adolfsson
Vice ordförande
Anders Berntsson
Sekreterare
Björn Selfjord
Kassör
Sebastian Arby
Garnisonsrepresentant
Bengt Furuwidh
Ledamot (Tradition)
Erik Pousar
Ledamot (Event)
Sune Forsmark
Ledamot (Traditionsrummet)
Bertil Kärnefelt 
Adjungerad (Webbmaster) Lars-Göran SkogsbergValberedning : Anders Hyllander o Karl Vannerberg        Om Veteranmärket

        Om Förtjänstmedaljen

        Kamratforeningens marsch