Materiel- och handhavandeinstruktioner Samband & Radar

(dessa dokument finns i museet)

           
Ra 121B     3 W FMKU-station m/53, Beskrivning del 1 1956    
Ra 122     3 W FMUK-station m/54, Beskrivning del 1 1956    
Ackar     Ackumulatorinstruktion, del 1 1946    
Ackar     Ackumulatorinstruktion, del 2 1946    
Batteriladdare 246   M7786-001790 Batteriladdare 246, Beskrivning 1973    
Högtalaranläggning S 748   Beskrivning av högtalare Tp m/50 1953 Tc 95460  
Ra 100 S 280   Beskrivning av Radiostation 100 1958 Tc 96100  
Ra 121B S 307  F1094-030700 Beskrivning av Radiostation 121 1957 Tc 96121  
Ra 130 S 310   Beskrivning av Radiostation 130 1958    
Vx 30 DL S 705   Beskrivning av Telefonväxel 30 DL m/39 Tc 90340, AT-tillsats till Telefonväxel 30 DL Tc 90080 1955    
Vx-cell   F1094-070700 Beskrivning av Växelcell 1 DL m/39, Centrallinjecell m/40, Abonnentcell m/40 1949    
Ra 121B S 321   Beskrivning del 1 Radiostation 121 B 1961    
Ra 130B S 314/4 M7786001100  Beskrivning del 1 Radiostation 130B  1972 Tc 96130  
Lv-anläggning     Beskrivning LV-anläggnng m/55 1961    
Rl   KMF 1962 Beskrivning Radiolänkstation M3959-102010 1962    
35 W FMUK     Beskrivning över 35 E FMUK-station m/49, Del 2 Service 1953    
10 W Br m/39     Beskrivnngav 10 W bärbar radiostaton m/39, 10 W Br/4 m/39-43,Del II 1950    
Krypto     Best HGE 1980    
Krypto     Best MGF 1987    
Krypto     Best MGH/Data 1986    
Krypto     Best MGH/tal 1985    
Krypto     Best MGK 1992    
Krypto     Best MGL 1993    
Krypto     Best RAK 1987    
Handbok     Bestämmelser för Televerkets medvarkan vid utbildning och övning m m anordnad av totalförsvarsmyndighet (Best TMU) 1977    
BAUT     Bestämmelser och anvisningar för utbildning i telegrafering (BAUT) 1956    
Telekrig     Bredbandiga närstörsändare A, K. Instruktionsbok 1982    
BF 531 S 783   Bärfrekvensutrustning 531, Beskrivning del1 1962    
BF 541   M7786-003910 Bärfrekvensutrustning 541, Beskrivning del1 1981    
Högtalaranläggning  S 723   Detaljkatalog över Pplatshögtalare art 1951 Tc 95010  
10 W Br m/39     Detaljkatalog över radiostation 10 W Br m/39 och radiostation 10 WBr/4 m/39-43 1943    
Ra 120 S 302   Detaljkatalog över Radiostation 120 1953 Tc 98120  
Telefonapp m/37 S702   Detaljkatalog över Telefonapparat m/37 A och B 1944  Tc 90010, Tx 90090
Telefonapp m/37     Detaljkatalog över Telefonapparat m/37 A och B 1944    
Vx 10 DL S 706   Detaljlista över Tfn vx 10 DL och tfnvx 30 DL m/39, Automattillsats till vx 30 DL, Sationskabel 5, 20 och 100 m. Bröstmick med srupmik, AB-, CL och Vx-celler. Fingerskiva 1954    
Effektsteg S 484   Effektsteg, Beskriving del II, Detaljlista 1964    
Effektsteg S 483   Effektsteg, Beskrivning del 1 (för Ra121/122 1963    
Fjärrbetjäningsenhet 3B M7786-002260 Fjärrbetjäningsenhet 3B, Instruktionsbok 1987    
Fjärrbetjäningsenhet radiofordon M7786-000420 Fjärrbetjäningsenhet radiofordon, Beskrivning del 1 1969    
Telekrig     FOA orienterar om Telekrigföring  1967    
Förlängningskabel   M7787-001760 Förlängningskabel,Beskrivning del 2 1975    
Handbok     Försvarsmaktens nyttjande av Telias näst. Handbok HTN-F 1995    
Krypto     Grundläggande regler för Signalskyddstänsten TST Grunder 1994    
Handbok     Handbok för användande av telegraf och telefon (HTT) 1951    
HTvt Nät     Handbok Televerkets nät 1977    
Handbok     Handbok Televerkets nät H Tvt Nät 1986    
Högtalaranläggning   M3922-151011 Högtalaranläggning transportabel 50 W 1955    
Telekrig     Inriktning Telekrigförning vid arméstridskrafterna 1994    
10 W Kv M/43     Instruktion för 10 W KV-station m/43, Del 1 Handhavande      
ISM:SambRRa 1   M7746-393212 Instruktion för stridstjänsten vid Marinen, Sambandstjänst , Sambandstjänst del 1 1979    
Vx 10 DL     Instruktion för Telefnväxel 10 DL m/39 1941    
Telefonapp m/37     Instruktion för Telefonapparat m/37 1942    
Telefonapp m/37     Instruktion för Telefonapparat m/37 1941    
Vx 10 DL     Instruktion för Telefonväxel 10 DL m/39 1949    
Vx 30 DL     Instruktion för Telefonväxel 30 Dl samt AT-tillsats till telefonväxel 30 Dl 1941    
Ksrr I     Instruktion för tjänsten vid kustspaningsradarstation  1956    
ITT     Instruktion för trådlinje- oh telefonstationsutbyggnad 1952    
Miltex     Instruktionsbok för Miltex-DCE      
Krypto     Kompendium i Trafikskdd, Kom Trafik 1992    
Ra 421, 422 S 351   Kontrollinstrument för Ra 42-stationer, Beskrivning 1964    
Kraftaggregat   M2531-001B Kraftaggregat B,  för 3 W FMUK-station m/53-54 1959    
Kraftaggregat     Kraftaggregat M2531-001 C, Beskrivning 1959    
Ra 145   M7787-000310 Kraftaggregat Ra 145, Beskrivning del 2 1968    
Ra 146   M7787-002830 Kraftaggregat Ra 146, Beskrivning del 2 1977    
Lokaltelefonutrustning M7786-003300 Lokaltelefonutrustning art/grk samt bplgrp, Beskrivnig del 1 1977    
TVT Serie B:87     Planering i fred för telekommunikation i krig (PTK) 1979    
Plintsystem   M7786-250470 Plintsysem LSA, Instruktionsbok 1986    
Ra 500   Publnr 350 Provisorisk beskrivning av Radiostation 500, Del 1 1951 Tc 96500, 
Ra 100     Provisorisk insruktion för Radiostation 100 1949    
Högtalaranläggning     Provisorisk instrukion för bplatshögtalare 1941    
15 W Br m/39     Provisorisk instruktion för 15 E bärbar radiostaton m/39 1946    
Ra 110     Provisorisk instruktion för Radiostation 110, Del 1 1950 Tc 96110  
Ra 110 S 291   Provisorisk instruktion för Radiostation 110, Del 2 1955 Tc 96110  
Rl 341-345   M7786-001110 Radiolänkutrustning 341-345, Beskrivning del 1 1976    
Ra 122 S 305   Radiostation 122,Beskrivning del 1 1967    
Ra 135   M7786-003830 Radiostation 135, Beskrivning del 1 1979    
Ra 140   F1094-027000 Radiostation 140, Beskrivning del 1 1970    
Ra 145   F1094-027500 Radiostation 145, Beskrivning del 1 1971    
Ra 150   M3955-150 A, B, C Radiostation 150, Del 1 Handhavande 1961    
Ra 200 S 324   Radiostation 200, Beskrivning del 1 1961    
Ra 200   M7786-001830 Radiostation 200, Beskrivning del 1 1973    
Ra 200 S 325   Radiostation 200, Beskrivning del 2 1962    
Ra 421   F 671-1 Radiostation 421 med manöver- och lokaltelefonsystem i stridsfordon 1965    
Ra 421, 422 S 345   Radiostation 421 och 422, Beskrivning del 1 1964 Blå  
Ra 421, 422 S 345   Radiostation 421 och 422, Beskrivning del 1 1964 Grå  
Ra 421, 422   M7786-003540 Radiostation 421 och 422, Beskrivning del 1 1977    
Ra 809     Radiostation 809 MT M3955-809011 (Kv-station)      
Ra 333 Ico H16T   Radiostation Ra 333, M3955-333020      
Ra 180     Radiotelefonsystem 180/480 Radiolära 1992    
Ackar     Regler för skötseln av NIFE-ackumulatorer Batterier      
SbI A     Sambandsinstruktion för Armén, 1. Sambandstjänstens ledning 1968    
SbI A     Sambandsinstruktion för armén, 3 Sambandscentraler och sambandsplatser, 4. Stationsbyggnadstjänst 1967    
SbI A     Sambandsinstruktion för armén, 7.Linjetjänst 1962    
SbR A2     Sambandsinstruktion för Armén, Del 2. Sambandsexepeditionstjänst 1979    
SbI A     Sambandsinstruktion för armén. 6 Stationstjänst 1962    
SbIK     Sambandsinstruktion för krigsmakten, 1.Grunder 1968    
SbIK     Sambandsinstruktion för krigsmakten, 4. Telefonering 1968    
SbrF     Sambandsregelemente för försvarsmaken, Fjärrskrift  1986    
SbrF     Sambandsregelemente för försvarsmakten, Expeditionstjänst186 1986    
SbrF Tfn     Sambandsregelemente för försvarsmakten, Telefonering 1986    
SbrF      Sambandsreglemente för försvarsmaken, Grunder 1986    
Telekrig     Sambandssystem i kris och krig. Slutrapport Socialstyrselsen 1989    
SbrM Ra 1   M7746-393213 Sambandsteglemente för Marinen, Radio del 1 1993    
SignH   M7746-157012 Signalhandbok 1985    
SignI II     Signaltruppinstruktion del II, Linjetjäst 1954    
Telekrig     Störskyddstjänst. Allmänna bestämmelser och grundläggande störskyddsteori 1974    
Telekrig     Störskyddstjänst. Radarmotmedel och radarstörskydd 1978    
Telefonapp m/37   M7686-010040 Telefnapparat, Beskrivnng 1973    
Telefonkabel DL S 768   Telefonkabel DL, Beskrivning 1962    
Telefonkabel DL   M7786-004240 Telefonkabel DL, Instruktionsbok 1989    
Vx 24 DL   M7786-258170 Telefonväxel 10 DL, och Telefonväxel 14 DL, Instruktionsbok (FMV) 1994    
Vx 24 DL   M7786-235760 Telefonväxel 10 DL, Växeltillsats 14 DL, Beskrivning del 1 1973    
Vx 24 DL   M7786-002160 Telefonväxel 24 DL, B 1977    
Vx 24 DL   F1094-87700 Telefonväxel 24 DL, Beskrivning dl 1 1970    
Vx 40 DL     Telefonväxel 40 DL, Beskrivning del 1 1976    
Vx 24 DL   M7773-250690 Telefonväxel 5 DL och 10 DL, Växeltillsats 14 DL 1979    
Krypto     Telehot mot samband 1983    
Telekrig     Telekrigföring (Kkrv) Särtryck 1965    
Handbok     Totalförsvarets nyttjande av allmänna telenätet 1990    
Krypto     TST Kontroll 1982    
Ra 421, 422   M7786-004650 UK-radioanläggning Ra 42, Beskrivning del 1 1981    
Ackar   M7786-001550 Öppna nickel-kadmium ackumulatorer, Beskrivning 1974    
Publikationer   M7742-101061 Sold Mrl Tele 1996    
Fjärrskrift     Fernschreiber 68 D (M-3) 1956    
Fjärrskrift     Fernschreiber 100 (M5) 1965    
Fjärrskrift     Fernschreiber 37i (M4 ?) 1956    
Publikationer     ARKA 1 Del 1 Samband 1975    
Morse     Morseskrivare M930-101 1959    
Publikationer     Likriktare 1000 W 1964    
Publikationer     Signalomformare 134 1979    
Publikationer     Anvisningar för planeringsprotokoll bl 768 a, stolp- tråd-luftkabel-utgr-arbete 1953    
Publikationer   M7773-251180 Lokaltelefonututrustning spl/grk samt pjäs/grk 1982    
Publikationer     Hjälptabell för materielrekv vid linje- ochnätarbete 1953    
Fjärrskrift S761   Fjärrskrivmaskin M3, Beskrivning del IIA+B 1964 2  
Fjärrskrift S788   Fjärrskrivmaskin M4,Beskrivning del 1 1963 1  
Fjärrskrift S760   Fjärrskrivmaskin M3,Beskrivning del 1 1962 2  
Fjärrskrift  S866   Stationsutrustning 3 för fjärrskrift,Beskrivning del II 1966    
Fjärrskrift  792   Stationsutrustning 3 för fjärrskrift, Beskrivning del 1 1964    
Telegrafverket     Beskrivning över morkroum Kleinschmids teletypeaparat modell 14, jämte… 1937    
    M7743-704112 Försvarsmaktens Handbok i Expeditionstjänst HEX 96 1996    
Publikationer   M7743-106224 Arméhandbok del 4 (AH 4) 1987    
Publikationer   m7786-002620 Riktantenn 237, Beskrivning 1976    
Ra195   M7786-005280 Ra 195 Instruktionsbok   4  
Dart 380   M7786-251012 Dart 380 Instruktionsbok Utdrag 1992    
Publikationer   M7786-002210 Elverk 1500 W, Beskrivning del 1 1997    
Mottagare F 330-1   Mottagare 920 1963    
Mottagare   M7780-251590 Radiomottagare 799, Handhavandeföreskrift 1989    
Mottagare   M7780-251050 Radiomottagare 890 Handhavande 1987    
Ra 844   M7782-250340 Radiosändae 844 MT, Materielvårdsföreskrift 1978    
Publikationer   M7749-704502 Handledning lokal samverkan  (HSLV) 1989    
Publikationer   M7745-704102 FA Säk 1982 2  
Publikationer   M7745-100017 Underrättelsereglemente för armén,UndR A 1988    
Publikationer     Störskyddstjänst Allmänna bestämmelser och grundläggande störskyddsteori 1974    
Lufor     Lufor och Lvorder 1987    
Publikationer   M7743-315612 Instruktion för Stridstjänsten vid Flottan, Del 1 öppen 1978    
Publikationer     Radiomaterielplan för Kustartilleriet 1962    
Publikationer   M7773-237860 Telefonteknisk utrustning för hydda , fyrtrådsdelen 1976    
Publikationer     Telefonnätutrustning 1S, Beskrivning 1971    
Telefonsystem   M7787-002880 Telefonapparat 390 Beskrivning del 2 1977    
Telefonsystem   M7786-002710 Lokaltelefonsystem för lvpluton, Bekrivning del 1 1976    
Telefonsystem   M7786-003180 Linjetagare 5 nr, Beskrivning 1977    
Telefonsystem   M7773-25110 Lokaltelefonutrusning spl/grk samt pjäs/grk 1982    
Telefonsystem   M7786-000340 Snabbtelefonapparat 403, Beskrivning 1975    
Telefonsystem     Linjetagare och mottagningsapparat 5 nr 00-2590 1961    
Publikationer     Försvarsmaktens Informationsteknologiska Strategi (FM ITS) 1994    
Publikationer     Förkortningar inom totalförsvaret      
Radiostationer     IC-V200T (Icom)      
Publikationer     Provisoriskt stabstjänstreglemente för Marinen, Marinkommandostab 1988    
Telefonsystem     Telefonapprat , Fingerskiva med fordral m m, Materielvårdsschema      
Morse     Morseteckenskrivare modell 1532   1  
Radiomottagare      Handhavande radiomottagare 851 LV-tillsats 853 1966    
Telefonsystem     Föreskrifter rörande Behandling och vård af Flottans Telefonmateriel m/08 samt dess användning 1910    
Telefonsystem     Beskrivning över telefonapparat m/18 1920    
Morse     Q-koden samt diverse förkortningar och signaler att användas i mobil sjöradiotrafik 1976    
Publikationer     Ledningar och antenner 1963    
Morse     Morseutbildning för marinen 1959 1959    
Ra 800   M7782-250990 Radiostation 800 MT Materielvårdsföreskrift 1980    
Mottagare     Materielvårdsföreskrift Översyn Kv-mottagare m/50 B, S ochF1      
Ra 754   M7773-231730 Radiosändare 754, Beskrivning del 2 1968    
Ra 800     Dokumentation Ra 800 (Philips) 1979    
Ra 810   M7776-235060 Ra 810 Anläggning, Reservdelskatalog 1982    
Ra 810   M7786-236910 Radiostation 810, Instruktionsbok 1976    
RA 806   M7776-250110 Radiostation 806, Instruktionsbok, utgåva 2 1982    
Ra 801   M7786-237280 Radiostation 01 Instruktionsbok, utåva 2 1984    
Ra 145   M7787-000880 Radiostation 145 Beskrivning del 2 1972    
Ra 854     Beskrivning Radiosändare M3950-854010      
Ra 120 S300   Radiostation 120, Beskrivning del 1 1967    
Signalgivare   M7773-233190 Signalgivare M3955-990119 1970    
Ra 105   M7776000770 Radiostation 105 MT Reservdelskatalog 1971    
Ra 120   M7787-000980 Radiostation 120 Beskrivning del 2 1970    
Ra 105 S287   Radiostation 105, Beskrivning del II 1964    
Ra 105 S287/1 M7787-001060 Radiostation 105, Beskrivning del II, Funktionskontroll 1971    
Ra 150   M7773-250220 Kraftaggregat för RA 150, Beskrivning 1978    
 5 W UK m/46     Beskrivning öer Flygradiostation Fr VII och Markradiostation Fmr V 1950    
 5 W UK m/46     Tekniska meddelanden 5 V UK m/46 1953    
50 W FM m/44 236   Provisorisk beskrivning 50 W FM-station m/44 1947    
Ra 122 S252   Instruktion för handhavande av bärbar radiostation typ SUF-23 K      
2 W FMUK m/41     Provisorisk beskrivning över 2 W FMUK station m/41 1950    
Ra 805 och 806   M7786-219490 Radiostation 805 och 806 Instruktionsbok 1975    
Ra 801   M7786-237280 Radiostation 801, instruktionsbok 1981 1  
           
Ra 800   M7786-250050 Radiostation 800, Instruktionsbok 1979    
Ra 806   M786-250110 Radiostation 806 modifierad 1982    
Ra 140   M7776-000560 Radiostation 140A MT, Reservdelskatalog 1972    
Fjärrbetjäningsenhet 3 M7787-001860 Fjärrbetjäningsenhet 3, Beskrivning del 2 1977    
R 70     Radiostation R 70 1970    
Ra 140   F1094-027000 Radiostation 140A MT, Beskrivnig del 1 1970    
Ra 135   M7787-003210 Radiostation 135, Beskrivning del 2 1979    
Ra 135   M7776-002680 Radiostation 135A MT Reservdelskatalog 1981    
Ra 130   M7787-000990 Radiostation 130B, Beskrivning del 2 1971    
Fjärrbetjäningsenhet   M7787-000320 Fjärrbetjäningsenhet radiofordon Beskrivning del 2 1969    
Ra 121   M7787-001610 Radiostation 121 Beskrivning del 2 1973    
Effektsteg   M7776-000590 Effektsteg MT Reservdelskatalog 1970    
Ra 121 C   M7773-234990 Ra 121 C, Beskrivning del 2 1972    
Ra 120, 122MT   M7776-000760 Radiostation 120, 122 MT , Reservdelskatalog 1972    
Ra 135   M7787-004370 Radiostation 135 Reparationshandbok 1982    
Ra 421 o 422   M7787-002920 Radiostation 421 o 422.Beskrivning del 2 1977    
Ra 421 o 423   M7787-000450 Radiostation 421 o 422.Beskrivning del 2 1969    
Ra 351   M7787-001900 Radiostation 351, Beskrivning del 2 1975    
Ra 145 A   M7776-000610 Radiostation 145A, Reservdelskatalog 1973    
Ra 145 A   M7787-000880 Radiostation 145, Beskrivning del 2 1972    
StabsR MK     Provisoriskt stabstjänstreglemente för Marinen, MK-stab 1988    
200 W KV     200 W KV-sändare m/54, Del 2 Service 1958?    
Fjärrskrift     Fjärrskriftstativ STAB-STAB RA, Reservdelskatalog 1980    
Ra 121   M7787-001610 Radiostation 121, Beskrivning del 2 1973    
Kraftaggregat   m7773-236390 Kraftaggregat M2531-801110 1974    
Kraftaggregat   M7776-002510 Kraftaggregat Ra 146, Reservdelskatalog 1979    
Signalskissbok     Signalskissbok Kustartilleriet Del 2. Rörlig KA-bataljon 1955    
Ra 801   M7776-270320 Ra 801 Anläggning, Reservdelskatalog 1983    
Antenner   M7786-002620 Riktantantenn 237, Beskrivning 1976    
Antenner   M7773-258090 LV-antenn 832 K, Beskrivning 1988    
Antenner     Antennmast M1237-8502 m/52A 1959    
Antenner   M7780-250160 Antennanpassare M3955-844198, Handhavandeföreskrift 1981    
Dokument     Provisoriska föreskrifter för skötsel och vård av radiomateriel vid Kustartilleriet. 1945    
Dokument     Marinens Centralradioanläggnng typ MUB 1 1944    
Nödsändare     Nödsändare M3273-712010 (DIANA) 1967    
Antenner     Antennförstärkare m/45 1946    
5 WUK m/46     5 W UK m/46 Tillsynsföreskrifter 1966    
Dokument     Provisoriska tekniska bestämmelser för iordning av antennanläggning 1969 1969    
Serie B 29 TVT   Radioreglemene och tillläggsreglemente för radio 1954