Tidskrift för Kustartilleriet.

 

Tillgängliga nummer av TIKA (html)

Artikel- och författarregister 1943 - 1982 (pdf)

Artikel- och författarregister 1983 - 2003 (html)

Hela serien TIKA är inscannad så när som på några få årgångar som saknas i traditionsrummet. Se tillgängliga nummer ovan.

Här ett litet smakprov. Vill Du läsa andra nummer så hör av dig.

TIKA nr 1 1945

TIKA nr 2 1945

TIKA nr 3 1945

TIKA nr 4 1945