Traditionsbyggnaderna

Kustartilleriets materiella utveckling i stort från 1902 fram till 2002 kan följas i form av gamla föremål (artilleri-, min-, sambands- och sjukvårdsmateriel) , brev, fotografier, uniformer m m som är uppställda i de olika byggnaderna. Det är nästan 25 års samlande som presenteras här. Arbetet med att iordningställa och vårda de gamla föremålen sker av ett antal medlemmar ut Göteborgs Garnisons Kamratförening. Nedan ges sakprov på vad som finns att beskåda. Välkomna !

Utställningsföremål

Diverse Samband Minor Artilleri Sjukvård Vykort, Känsö