FortV dokumentation av vissa byggnader/anläggningar


Klicka på denna länk  Dokumentation av några intressanta byggnader inom Göteborgs garnison

Byggnader/anläggningar som beskrivits är fn
1. Underofficersmässen
2. Strålkastarförrådet i hamen
3. Känsö karantänanstalt