Traditionsverksamhet

Kustartilleriets utveckling beskrivs i ett antal olika böcker som bl a  kan köpas från oss. Tidigare verksamhet på en välkänd förläggningsö finns också beskriven i dels en bok dels ett i ett häfte som beskriver floran på ön (Känsö - pärlan i Göteborgs Södra Skärgård).

Du når museet via mail ka4museum@hotmail.com

Telefon: 031-692497.

Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek

Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek (SMB) är Sveriges enda bokklubb för militärhistoria. Här kan Du köpa militärhistoriska böcker till förmånligt pris.

Klicka här för att bli länkad till SMB hemsida.

Äldre böcker som Du kan låna/studera på museet (kanske för forskare)

Böcker Du kan köpa från museet.     För samlare - se här

Ett skepp kommer lastat  
Pris 150 kr Livet på Känsö under tre århundraden
  Marianne Kindgren
  ISBN 91-7029-529-8
 

Klicka på bilden!

Från Kustartilleri till amfibie på Västkusten  
  Beskriver Kustartilleriet på Västkusten och "omvandlingen" till amfibie.
Pris 275 kr ISBN: 91-631-8168-1
   
 

Klicka på bilden!

     
 Kustförsvar - Från kustbefästningar till amfibiekår Kustartilleriet under 100 år.
Pris 275 kr ISBN: 91-631-2285-5
   
 

Klicka på bilden!

     
Svenskt rörligt kustartilleri Förband och materiel Beskriver huvudsakligen utvecklingen av rörligt tungt kustartilleri.
Pris 200 kr ISBN 91-976100-0-3
  Sten Munck af Rosenschöld
  Klicka på bilden
     
Känsö Flora 1996 Systematisk förteckning över Känsö flora 1996  

Pris Ring  
  Lill Weibull
     

P