Länkar

Försvar i förvar (Statens Fastighetsverk) En utredning om det kalla krigets kulturarv och Sveriges gömda museer

Tingstäde skans på Gotland

PM angående bevarande av moderna befästningar m m

Något om Marstrand & Carlstens fästning

Länkar andra museer

Länkar till historiska anläggningar

Länkar till andra organisationer med försvarsanknytning