Videos på YouTube

Allmänt Folk & Försvars konferens Sälen 2017

Eld ur berget (inspelad på Hemsö)

Rikskonferensen 2017 - Måndag 14:05-15:45 (Micael Bydén, överbefälhavare
Radiolufor  

Ljuspunkter i mörkret (En sammanställning av PPI-filmer -  Radarbilder)

Rikskonferensen 2017 - Måndag 16:15-18:15 (Anders Ygeman, inrikesminister)
Minspärrtroppen Grimskär (Hemliga rum)  
Batteri Hemsö (Hemliga rum) Rikskonferensen 2017 - Måndag 12:30-13:45 (Peter Hultqvist, försvarsminister
Ksrr Aspö (Gruvan) (Hemliga rum)  
Väderöarna (Hemlig rum) Rikskonferensen 2017 - Tisdag 12:30-13:50 (Information operations – nothing new but different Janis Sarts, director of STRATCOM)
Gonatt (Hemliga rum - ön utanför Karlskrona)  
Bodens fästning (Hemliga rum) Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv- 2016
Muskö (Örlogsbasen) (Hemliga rum)  
Svenska kustjägare  
Stril i luftförsvaret  
Armefilm - Signalspaning Vad tre veta vet världen  
Armefilm - Televapenförband  
Ekot som försvann  
Kustradio Coast Radio Service  
Kalla fakt - FRA  
Dokumentär Ubåt 137 på grund  
Ubåten Ulvens förlisning