Radiokommunikation till Sjöss -ROC/LRC

Instuderings/repetitionsfrågor

Läs först resp kapitel i Radiokommunikation till Sjöss - ROC/LRC. Kontrollera sedan dina kunskaper med hjälp av dessa frågor. Till varje kapitel finns som regel länkar där ytterligare kunskaper kan inhämtas. Läs gärna denna tilläggslitteratur.

Ändringar till boken. GMDSS-systemet utvecklas kontinuerligt. Av den anledningen har vissa kapitel måst ersättas med ett nytt. Här är de kapitel som ersätter de befintliga i boken.

Kapitel 3, Kapitel 4, Kapitel 5, Kapitel 7, Kapitel 8, Kapitel 14

 

Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8
Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel 13 Kapitel 14    

Kapitel 15 (tillägg för LRC)

Flervalsfrågon  - GMDSS quiz

  För information om GOC Refresh, ROC- och SRC-kurser m m logga in på    Sjösportskolan i Göteborg

                                                                                               .