Länkar till dokument, manualer etc

A B C
AMVER   Comsar/Cric.32
AIS Installation och handhavande   Cospas-Sarsat
   

 

     
D E F
    Förordning (2003:396) om elektronisk kommunikation
    Factsheet SDR
    Frekvenstabell HF på sjöradiobanden.
     
G H I
GMDSS Master Plan,   Inmarsat Maritime Handbook
    ITU-R M.541-9.
  Sailor VHF 4822, IMO-RESOLUTION A.814(19)
    INTERNATIONAL VHF MARINE RADIO CHANNELS AND FREQUENCIES
     
J K L
JASREP   Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation
    LRIT
    List of Coast Stations and Special Service Stations
     
     
M N O
Manual Navtex Receiver NX-700,    
MASTREP    
MSC/Circ 1040    
MSC/Circ 1039    
     
P Q R
     
     
S T U
Sändningsklasser (ITU), TSFS 2011:2  
SART manual, TSFS 2009:95,  
AIS-SART Manual Transportstyrelsens bestämmelser LRIT  
Sjöfartsverkets hemsida, Table of Maritime Identification Digits  
Sailor VHF 5022 Table of International Call Sign Series  
Sailor SP3530 Portable VHF    
     
     
V W X
     
VHF map StockholmRadio    
     
     
Y Z